28. okt.–11. nov.

Tekna Bygg og anlegg og OsloMet inviterer til workshop for utvikling av digitalt spillkonsept med fokus på Lean Construction. Vi ønsker oss deltagere som er interessert i utvikling av effektive byggeprosesser og alternative læringsformer ved bruk av internettbaserte spill og andre simuleringsmetoder.

Meld meg på

Beskrivelse

I workshopen skal vi arbeide med utprøving og utvikling av kurs med bruk av digitale læringsressurser.

Som case brukes onlinespillet SimLean www.simlean.se. Spillet er utviklet av den svenske byggebransjen i nært samarbeid med bl.a Chalmers Tekniske Høgskola og trener viktige faktorer for å oppnå en effektiv byggeprosess etter prinsippene for Lean Construction

Arbeidet er organisert med to halvdags workshops med en konkurranseperiode i mellom.

28. oktober kl. 12.30 – 17.30 Workshop samling 1 i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gt. 17.

 • Bakgrunn og program.

 • Hvorfor å hvordan bruke digitale spill.

 • Referanseteori om Lean Construction

 • Spillet www.simlean.se Fra prøvespill til spillplan.

 • Info om spill-konkurranse i mellomperiode

Mellomperiode – Spillkonkurranse

11. november kl. 12.30 – 17.30 Workshop samling 2 hos OsloMet, Pilestredet 35 ( Rom PI635)

 • Erfaringer fra samling 1 og mellomperiode.

 • Intuisjon eller plan.

 • Planlegging og spill etter gitte måltall.

 • Evaluering det viktigste for læring. Resultat mot plan.

 • Erfaringsutveksling – tema og læringsmetode.

 • Videre arbeid.

Enkel servering.

Begrenset antall plasser, så vær rask!

For mer informasjon kontakt

 • Tor Børre Mosland, TEKNA tlf. 93259581

 • Christian Nordahl Rolfsen OsloMet tlf 97549109

 • Øivind Eriksen-Vik tlf. 90644885.

Finn frem:

Klubben, 9 etasje

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Nye materialer og løsninger i bygg

24. okt.
kl. 08:00–10:00

Bygg og anlegg

Høring om matrikkelforskriften

25. okt.
kl. 08:45–12:00