14. feb.
kl. 18.00–19.00
Streaming, VIDEO

Akademikerne næringsdrivende avholder i vinter en webinarserie om aktuelle temaer for næringsdrivende medlemmer. Formålet med webinaret er å gi deltakerne innsikt i hvilke sosiale rettigheter næringsdrivende har.

Meld meg på

Beskrivelse

Akademikerne inviterer deg som selvstendig næringsdrivende til gratis webinar med advokat Gorm Are Grammeltvedt. Formålet med webinaret er å gi deltakerne innsikt i hvilke sosiale rettigheter næringsdrivende har.

Vi vil blant annet gjennomgå:

  • hva det er viktig å være oppmerksom på når man etablerer seg som selvstendig næringsdrivende
  • hvilke regler som gjelder for rett til sosiale rettigheter som sykepenger, yrkesskadetrygd, dagpenger og pensjon
  • hvordan organisasjonsformen påvirker næringsdrivendes sosiale rettigheter

Om kursholderen

Gorm Are Grammeltvedt er privatpraktiserende advokat med bred erfaring som jurist og leder i offentlig forvaltning innen en rekke rettsområder som helserett, pasientskade- og erstatningsrett, trygderett, sosialrett, barnerett og forvaltningsrett. Grammeltvedt har blant annet erfaring som nestleder i Trygderetten, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Norsk pasientskadeerstatning, juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus, spesialrådgiver i Den norske legeforening, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Mer informasjon og påmelding på nettsiden til Akademikerne

Akademikerne næringsdrivende er et samarbeidsutvalg på tvers av de ulike Akademikerne-foreningene. Utvalget jobber politisk for å forbedre rammevilkår for selvstendig næringsdrivende, frilansere og gründere — med særlig vekt på kontraktsforhold, arbeidsmiljø, pensjon, skatt, regnskap og etterutdanning.

Bærekraftsmål:

  • Bærekraftsmål 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: