11. okt.
kl. 12:00–15:15

Hva vet vi om forekomst av virus i vann i Norge, indikatororganismer, og hvordan somatiske kolifager vil bli inkludert i den reviderte drikkevannsforskriften?

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Ansvarlig komitémedlem: Vidar Lund (Folkehelseinstituttet)

Dagens indikatorbakterier, som benyttes for å overvåke om drikkevann kan være påvirket av avføring fra mennesker og varmblodige dyr, har vist seg å ha begrenset overlevelse i forhold til en del humanpatogene virus. Det har derfor i lang tid vært søkt etter en bedre indikator på virusforekomst i drikkevann, som kan være et supplement til de indikatorbakteriene som benyttes i dag.

I den reviderte utgaven av EUs drikkevannsdirektiv er somatiske kolifager tatt inn som en ny parameter for virusforekomst. Somatiske kolifager skal nå inngå i risikovurderingen av de hygieniske barrierene i et vannforsyningssystem. Denne parameteren vil også bli tatt inn ved revidering av den norske drikkevannsforskriften.

Kolifager er virus som infiserer bakterier, og skilles ut med avføring fra mennesker og varmblodige dyr, men kan også formere seg i bakterier i naturen. Tilstedeværelse av kolifager i drikkevann indikerer svikt i beskyttelse av råvannkilder eller vannbehandling som skal holde tilbake/inaktivere sykdomsfremkallende virus.

Fagtreffet har oppmøte og streames.

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk Vannforening

Finn frem:

Munkedamsveien 15
Skriv ut

12:00 - 12:10

Velkommen

Møteleder Vidar Lund (Folkehelseinstituttet)

12:10 - 12:35

1. Forekomst av virus i vannkilder?

Mette Myrmel, NMBU

12:35 - 13:00

2. Dagens indikatororganismer – muligheter og begrensninger

Fredrik Jordhøy, FHI

13:00 - 13:10

Spørsmål og benstrekk

13:10 - 13:35

3. Somatiske kolifager i EUs drikkevannsdirektiv og i Drikkevannsforskriften

Anders Bekkelund, Mattilsynet

13:35 - 14:00

4. Virus i norske grunnvannskilder – Er det behov for en bedre indikator?

Hanne Kvitsand, SINTEF

14:00 - 14:10

Spørsmål og benstrekk

14:10 - 14:35

5. Effekt av ulike vannbehandlingstrinn på virus i vann

Lars Hem, VAV

14:35 - 15:00

6. Analyse av somatiske kolifager i vann

Lasse Fredriksen, Eurofins

15:00 - 15:15

Spørsmål/avslutning

Møteleder Vidar Lund (Folkehelseinstituttet)

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her