11. okt.
kl. 09.00–12.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Her får du psykologbistand til å forstå krisereaksjoner hos deg selv og dine medlemmer, samt hvordan du best ivaretar deg selv i rollen som tillitsvalgt i disse dager.

Meld meg på

Beskrivelse

På dette kurset får du:

  • Innsikt i hva som er normalreaksjoner på krise og hvordan du best kan håndtere egne og andres reaksjoner
  • Innsikt i hvordan du best kan ivareta deg selv i rollen som tillitsvalgt i og etter endringsprosesser
  • En kort innføring i et verktøy for å ramme inn krevende samtaler

Læringsform

For å gi deg som deltar optimalt utbytte samler vi maks 10 tillitsvalgte i dette digitale møtet. Det legges opp som en kombinasjon av teori og diskusjoner. Du vil få tilsendt en lenke til Teams-møtet rett før kurset. Merk deg at vi sender til adressen du har oppgitt til Tekna.

Hvordan håndtere både dine egne og andres reaksjoner

Tekna-tillitsvalgte har i den senere tid vært involvert i flere saker der medlemmer har blitt rammet av nedbemanninger. Dette er situasjoner som ofte oppleves utfordrende og følelsesmessig belastende. Under omstilling kan både ansatte og tillitsvalgte komme i strekk, og de grunnleggende behovene vi alle har for mening og mestring, respekt og påvirkning kommer i spill. Det blir viktigere enn noen gang å opptrer både profesjonelt og menneskelig. Tekna er opptatt av å sette våre tillitsvalgte i best mulig stand til å ivareta medlemmer og seg selv i slike situasjoner.

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i private-, statlige og kommunale virksomheter.