1.–2. des.
Zoom, Nettbasert

Dette kurset gjennomføres i samarbeid med RIF og NITO. Formålet med kurset er å styrke din kompetanse innenfor samspillsprosjekter. Hvordan du oppnår de relasjonelle ferdighetene i prosjektet ditt og bygger en samspillende prosjektkultur.

Meld meg på

Beskrivelse

Samspill er en gjennomføringsmodell. Byggeprosjekter blir større, mer komplekse og har høyere usikkerhet. Samspillsmodellen har oppstått for å løse disse komplekse utfordringene gjennom nye samarbeidsformer. Mangelen på kompetanse til å jobbe i samspillsprosjekter er fortsatt stor.

Du lærer hva som skal til for å mestre samspillsmodellen. Du får innsikt i beste praksis, metoder og verktøy du umiddelbart kan ta i bruk.

Mer informasjon og påmelding hos NITO