19. jan. 2022
kl. 16:00–19:30

Er du blant medlemmene våre i privat sektor som må forhandle lønnen selv, uten bistand fra en tillitsvalgt? Da er dette kurset for deg. Lær hvordan du kan gå fram for å ta vare på muligheter for lønnsutvikling. Lær også hvordan dere kan danne Tekna-gruppe på din arbeidsplass. Vi starter med en enkel middag kl. 16:00.

Meld meg på

Beskrivelse

Slik forhandler du lønn: Et kurs for medlemmer uten Tekna-tillitsvalgt på arbeidsplassen

På dette kurset får du vite mer om hvordan du blir godt forberedt, selvsikker nok og tålmodig ved forhandlingsbordet.

Du får svar på spørsmål som:

  • Hvordan avdekke hva som kan forventes i forhandlingene?

  • Hvordan få frem hva du ønsker og ikke minst vurdere hva motparten er ute etter?

Du vil også få råd om hvordan du kan vurdere hvilke forhandlingsteknikker som er hensiktsmessig å bruke i en slik situasjon. Formålet med dette kurset er å bevisstgjøre deg på forhold som har innvirkning på dine muligheter til å heve lønnen din, og hvordan du selv kan bruke disse overfor arbeidsgiver.

Kursleder: Heidi Iversen, advokat fra Tekna

Hvordan kan jeg opprette en Tekna-gruppe?

Det er enkelt å starte en Tekna-gruppe hvis det ikke finnes en fra før i virksomheten. En gruppe kan startes hvis man er tre eller flere medlemmer på arbeidsplassen. I offentlig sektor kreves bare to medlemmer for å starte gruppe.

Fordelene ved å danne en Tekna-gruppe:

  • Medlemmene får et forum å diskutere arbeids- og lønnsvilkår på arbeidsplassen, og via tillitsvalgt en kanal til ledelsen til å sende de signaler man er enige om.

  • Med Tekna-gruppe kan dere kreve en tariffavtale med virksomheten. Gjennom tariffavtaler får medlemmene og den tillitsvalgte utvidede rettigheter.

  • Tariffavtalen gir rettigheter på områder hvor virksomheten kan bestemme ensidig ellers.

  • Tariffavtale er en forutsetning for rett til årlige lønnsforhandlinger.

  • Tariffavtale gir drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder medlemmenes arbeidsforhold.

  • Tariffavtale gir rett til informasjon fra ledelsen.

Kursholder: Hanne Karine Nordstedt, rådgiver fra Tekna

Les mer om fordelene ved å ha en Tekna gruppe her

Finn frem:

Møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D