NETTBASERT

Skulle du gjerne hatt flere medlemmer i Tekna-gruppa for å få økt gjennomslagskraft? Sett av 5-6 minutter på pc-en til å ta dette nyttige kurset.

Meld meg på

Beskrivelse

Dette er et nettkurs spesielt utviklet for lokale tillitsvalgte i bedriftene. Du som er tillitsvalgt har en viktig rolle både når det gjelder å ta vare på eksisterende og verve nye medlemmer.

På noen få minutter vil du:

  • Bli sikrere på din rolle som tillitsvalgt og Tekna-ambassadør
  • Få flere konkrete ideer til hvordan din gruppe kan verve nye medlemmer på jobben
  • Ha mange konkrete råd om hvordan dere gjør Tekna mer synlige på din arbeidsplass
  • Forstå hvorfor det er viktig å ta vare på og verve nye medlemmer

Finn frem:

Nettbasert