Skolepolitisk debatt

Fullføringsreformen, kompetanse og eksamen
30. aug.
kl. 18:30–19:30
Streaming, Nettbasert

Kompetansen vi trenger

Hvorfor er norske elever for dårlig forberedt til høyere utdanning? Hvordan skal vi gi dem teknologikompetansen de trenger, og hva skal det bli av eksamen i fremtiden?

Hvordan stoppe frafallet?

Fullføringsreformen pekes på som den største endringen av videregående opplæring siden nittitallet. Hvordan skal vi lykkes?

Vi tar debatten!

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og viserektor Bjørn Stensaker ved UiO deler sine perspektiver om reformen og tiltakene som foreslås. Deretter kjører vi debatt med Aslak Bonde som ordstyrer!

Utvalgte forelesere

Guri Melby
Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Kunnskapsdepartementet

Bjørn Stensaker
Viserektor

Universitetet i Oslo

Aslak Bonde
Ordstyrer
Matilde Tybring-Gjedde
Stortingsrepresentant (H)

Utdannings- og forskningskomiteen

Torstein Tvedt Solberg
Stortingsrepresentant (Ap)

Utdannings- og forskningskomiteen

Marit Knutsdatter Strand
Stortingsrepresentant (Sp)

Utdannings- og forskningskomiteen