4. sep.
kl. 12.00–15.30

Velkommen til fagtreff om skogsdrift og vannkvalitet

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Gode tømmerpriser medfører økt hogst. Hva har dette å si for hydrolog-, og hva er konsekvenser for vannkvalitet i nedbørfeltet? Hvordan gjennomføres hogst, og hvordan er lovverket rundt hogst og skogsdrift.

Du kan velge fysisk eller digitalt deltakelse

Møteleder: Anne-Grete Blankenberg, Nibio

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg inn her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Environment and life science

BIOPROSP_23

Mar. 14–16
UIT - The Arctic University of Norway