3. mars
kl. 09.00–15.00
Streaming, Nettbasert

Det er strenge krav om opprydding i avløpssektoren, med korte frister – rekker vi å planlegge for sirkulære avløpsløsninger?

Meld meg på

Beskrivelse

Behovet for å redusere utslippene fra avløpssektoren gjør at forurensningsmyndighetene stiller krav om oppgradering av de kommunale renseanleggene, samt opprydding i avløp i spredt bebyggelse, med korte frister. Er kommunene i stand til å møte disse kravene og samtidig ta i bruk løsninger som i større grad utnytter ressursene?

I dette seminaret vil du få presentert erfaringer fra sirkulære avløpssystemer i Europa, samt eksempler på prosjekter under utvikling i Norge. I hvilken grad bidrar myndighetskravene og virkemiddelapparatet til implementering av sirkulære systemer? I hvilken grad kan det legges føringer gjennom kommunal planlegging?

Seminaret inngår i Norsk vannforenings seminarprogram og er et samarbeid mellom Norsk Vannforening og Forum for sirkulær økonomi i avløpsbransjen.

Du kan velge om du vil delta digitalt eller fysisk på dette seminaret. Informasjon om oppmøtested kommer.

Møteleder: Petter Jenssen, NMBU

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Plastic, not so fantastic

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022