18. aug.
kl. 11.00–12.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Tekna bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte med fokus på overnevnte. Møte gjennomføres i samarbeid med Tekna klima.

Meld meg på

Beskrivelse

Sirkulær bygging og ombruk av materialer er sentralt for å få til en grønn omstilling av bygg og anleggsbransjen. Bransjen utgjør ca 40 % av verdens klimautslipp og har omtrent samme andel av energibruk og avfall nasjonalt.

Mer sirkulære byggeprosesser er en forutsetning for at bransjen skal bli bedre.

  • Derfor etablerer FutureBuilt kriterier for sirkulære bygg,
  • BREEAM innarbeider sirkulær materialbruk
  • DIBK reviderer regelverket for å få til mer ombruk.
  • Enova lanserer nye støtteordninger for å stimulere til ombruk i byggenæringen.

Alt dette gjøres for å stimulere til mer sirkulær tenkning i hele byggeprosessen, fra "vugge til grav".

Dette krever et langsiktig perspektiv av alle aktørene, og at det utprøves i konkrete byggeprosjekter. På dette møtet vil vi vise noen praktiske eksempler.

Agenda

1100 Velkommen og litt om Tekna Bygg og anlegg, Tor Børre Mosland, Tekna

1105 Ny veileder for ombruk av byggevarer – dokumentasjon av ytelser, Thale Sofie Wester Plesser, SINTEF Community

1120 Fra identitetsløst mursteinsavfall til verdifulle byggevarer, Jorunn Tyssø, Høine AS

1135 Støtteordninger for klimavennlig materialbruk, ombruk og levetidsforlengelse, Fredrik Bengtsen, Enova

1150 Hvordan kan ”Nasjonal kunnskapsarena sirkulær materialforvaltning i byggebranjsen” bidra til økt sirkulær bygging og materialombruk?, Håkon Iversen, Pådriv Oslo

1200 Slutt

Mer info - se studietur i regi av Future Built

Nysgjerrig på BREEAM - ny manual?

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

SvømmehallKompetanse 2022

Bygg, anlegg og eiendom

Ulik bruk og utnyttelse av berggrunnen

31. mai–1. juni
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet

2. juni
kl. 14.00–16.30