20. nov.
kl. 08:30–15:15

Velkommen til ESRA-seminar på Scandic Stavanger Airport Hotel den 20. november 2018. Hotellet ligger ca. 2 min gange fra Sola Lufthavn. Vi ber deg ta direkte kontakt med hotellet dersom du trenger hotellovernatting.

Meld meg på

Mange bransjer i Norge møter ulike myndigheter og regelverk og må forholde seg til ulike kravsett. Dette gjelder for eksempel den norske olje- og gassnæringen og jernbanebransjen. Annen industri vil kunne trekke paralleller til sin virksomhet.

Seminaret vil belyse ulikheter mellom norsk og britisk sikkerhetsregime, og beskrive erfaringer relatert til maritimt regelverk og regelverk hos DSB og Ptil.

Foredragsholderne vil presentere hva som fungerer og hvilke utfordringer man kan møte. De vil også komme inn på hvordan man kan jobbe med analyser og studier for å oppfylle krav og forventninger, og mulige utviklingsmuligheter.

Målgruppen for seminaret er ledere og sikkerhetspersonell hos operatørselskap, riggselskap og bedrifter i jernbanebransjen. Andre målgrupper er konsulenter og utstyrsleverandører, samt alle som er interessert i å få dypere innsikt i ulike myndigheters tilnærming til sikkerhet og risiko.

Finn frem:

Møterom: Preikestolen 2
Skriv ut

Tirsdag 20. november

08:30 - 09:00

Registrering med enkel servering

09:00 - 09:15

Velkommen

ESRA styremedlem Unni Nord Samdal, Equinor

09:15 - 10:00

En ny vurdering av forskjellene mellom petroleumsregelverket i Norge og UK

Senior advisor Graeme Dick (GD), Reflekt

10:00 - 10:45

Ulike sikkerhetsregimer

Erfaringer fra riggselskap med operasjoner i Norge, UK, Canada, Afrika, Asia og Australia

Senior advisor Einar Bekkevold, Proactima AS

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:45

Regelverk og tilsyn fra ulike myndighetsorganer, erfaringer ved et landanlegg

Fagleder Alf Reidar Nilsen, Equinor

11:45 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Felles europeisk regelverk og metodikk for risikostyring

  • et verktøy for grenseoverskridende trafikk

Operation Manager Transportation Gunhild Halvorsrud, LRC

13:15 - 14:00

Pause

14:00 - 14:45

Hvordan oppnå forbedret risikobasert beslutningsunderlag i prosjekter?

Principal Advisor Tore Sagvolden, Lilleaker Consulting

14:45 - 15:15

Diskusjon, avslutning

ESRA styremedlem Unni Nord Samdal, Equinor