18. mars
kl. 12:00–16:00

Ny drikkevannsforskrift (2017) setter et fornyet fokus på vannverkseiers ansvar for å kartlegge farer knyttet til leveringen av helsemessig trygt drikkevann.

Meld meg på

En sikker vannforsyning forutsetter at vannverkseier har kontroll på hele forsyningslinjen; fra kilde til tappekraner. Gode vannkilder og god vannbehandling er sentralt her; det samme er oversikt over risikoabonnenter knyttet til nettet, og kontroll med at disse har tilstrekkelig sikring mot tilbakestrømming av forurenset væske.

Krav til installasjon av tilstrekkelig tilbakestrømmingsbeskyttelse følger både av drikkevannsforskriften og av plan- og bygningsloven.
Betyr dette at alle risikoabonnenter etablerer tilstrekkelig sikring?
Er norske kommuner og andre vannverkseiere godt nok kjent med disse kravene, og hvordan lovverket kan anvendes?
Hvilke abonnenter er mest kritiske, og hvordan kan disse kartlegges?
Hvilke sikring skal installeres, og hvor?

Dette fagtreffet ønsker å sette søkelyset både på juridiske, praktiske og tekniske problemstillinger knyttet til sikring av drikkevannsnettet mot tilbakestrømming av forurenset veske. Vi ønsker å finne noen av svarene på hva som skal til for å få på plass god nok beskyttelse av vannforsyningsnettet mot tilbakestrømming.

Ansvarlige: Dag Erik Håvimb, Powel Environment og Hanne Kvitsand, Sintef

OPPMØTE er gratis men krever påmelding. Det blir enkel servering av kaffe og kake.

Skriv ut

12:00 - 12:10

Velkommen

Møteleder/Norsk vannforening

12:10 - 12:35

1. Mattilsynets rolle – krav, forventninger og erfaringer

Erik Wahl, Mattilsynet

12:35 - 13:00

2. Bruke plan- og bygningsloven for å sikre vannledningsnettet?

Innlegg fra bygningsmyndigheten, NN

13:00 - 13:25

3. Riktig sikring på rett plass, til rett pris. Praksis, fra en rørleggers perspektiv»,

Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig, Flow Trøndelag AS

13:25 - 13:50

4. Stor kommune – stor aktivitet. Erfaringer fra Trondheim

Frode Clausen, Trondheim kommune

13:50 - 14:15

Kaffepause

14:15 - 14:40

5. Utfordringer og muligheter for et privat vannverk

representant for privat vannverk, NN

14:40 - 15:05

6. Oppstart: hvordan komme i gang med risikokartlegging og sikring mot tilbakestrømming

/NN

15:05 - 15:30

7. Hvem er egentlig tilkoblet vannledningsnettet? Digital risikovurdering

Ståle Johannessen, Powel Environment AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Balkonggartnerkurs

18. mars
kl. 17:00–19:30

Miljø- og biovitenskap

Verdens vanndag 2020

25. mars
kl. 09:00–15:00

Miljø- og biovitenskap

Balkonggartnerkurs

31. mars
kl. 17:00–19:30