6. nov.
kl. 12:00–15:30

Er det riktig bruk av store, nasjonale ressurser å legge om fra fellessystem til separatsystem?

Meld meg på

Beskrivelse

I Norge er det i dag cirka tyve prosent fellessystem, men alle kommunene synes nå å ha mål om hundre prosent omlegging av fellessystem til separatsystem. Også forurensningsmyndigheter mener at overvannet ikke skal gå sammen med spillvannet i fellesledninger.

Flere har imidlertid begynt å sette spørsmålstegn ved beslutningen om dette målet er riktig bruk av store nasjonale ressurser.

  • Bør en vurdere hvordan LOD-løsninger kan gjøre separeringen enklere og billigere, og la deler av fellessystemet ligge – og at dette blir fremtidens VA-løsning? Og hva med overvannets innhold av tungmetaller og andre miljøgifter ved en separering?

  • Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til ulike løsningssystemene? Og hva med gjennomføringen i separeringsprosjektene med overvann, fremmedvann og spillvann i en kompleks helhet?

Møteleder: Simon Haraldsen

Finn frem:

Grensesvingen 7, Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Bilfritt byliv - fra teori til praksis

24. okt.
kl. 17:00–19:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

2.–3. nov.