10. feb.
kl. 09.00–11.00
Streaming, VIDEO

Klimafond, garantier, prosjektutviklingsstøtte og energi for utvikling. Forslagene er mange, men hva skal egentlig til for å øke norske investeringer i fornybar energi i u-land?

Meld meg på

Velkommen til seminar i samarbeid med Tekna Klima, ZERO, NABA, Multiconsult og Solenergiklyngen! Det blir spennende innlegg og rundeborddiskusjon med utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim og andre sentrale politikere!

Ordstyrere er: Sigrun Gjerløw Aasland fra ZERO og Heikki E. Holmås fra Multiconsult

Det finnes flere forslag til å øke norske investeringer i fornybar energi i fremvoksende markeder og utviklingsland: klimafond, garantier, prosjektutviklingsstøtte, energi for utvikling osv.

I dette seminaret vil vi presentere ulike forslag og hva de kan bety for norske selskapers engasjement for utbygging av fornybar energi.

Mål for seminaret:

• Se på hvordan klimafond, garantier, prosjektutviklingsstøtte, energi for utvikling osv. står i regjeringens klimapolitikk.

• Skape en god dialog mellom sentrale politikere, energiselskaper og organisasjoner.

• Hvordan kan bedre offentlig-privat samarbeid bidra til større norsk engasjement og økte investeringer i fornybar energi i fremvoksende markeder og utviklingsland?


Foreløpig program (de fleste er bekreftet, men endringer kan forekomme):

 • Velkommen

 • Ordstyrer: Sigrun Gjerløw Aasland, Daglig leder ZERO

Første del: Innledninger 30 min. (5 min hver)

 • Ny norsk satsing for klima og fornybar energi i utviklingsland og fremvoksende markeder. Morten Svelle, ZERO

 • En grønn energitransformasjon i Afrika – Norges muligheter til å skalere innsatsen. Eivind Fjelstad, CEO NABA

 • Solenergi som en viktig del av løsningen på tilgangskrisen og klimakrisen, Trine Kopstad Berentsen, CEO, Solenergiklyngen

Hvordan kan Norfund og Norad bidra til at norsk teknologi, kapital og kompetanse bidrar mer til utbygging av fornybar energi i utviklingsland?

 • Bård Vegar Solhjell, Direktør for Norad

 • Tellef Thorleifsson, Direktør Norfund

Andre del: Hva ønsker energiselskapene fra et offentlig privat samarbeid. (20 min.)

 • Hvordan kan norske myndigheter bidra til å utløse store fornybarprosjekter med sol, vind og vannkraft? Raymond Carlsen, CEO Scatec.

 • Utfordringer for å realisere investeringene i fornybar energi i Afrika. Terje Osmundsen, CEO Empower New Energy.

 • Hvordan skalere opp småskala løsninger for fornybar energi? Tom Eriksen, CEO Differ

Rundebordsdiskusjon

Hvordan kan norsk nærings-, klima- og bistandspolitikk bidra til at norsk teknologi, kapital og kompetanse bidrar mer til utbygging av fornybar energi i utviklingsland med mye kullkraft eller annen fossil energi? (30 min.)

Ordstyrer: Heikki E. Holmås, Direktør for bærekraft, Multiconsult.

Aktuelle politikere (ikke alle bekreftet):

 • Anne Beate Tvinnereim Kristiansen (Sp), Utviklingsminister.
 • Espen Barth-Eide (AP), Klima- og miljøminister
 • Mathilde Tybring-Gjedde (H), klima- og miljøkomiteen
 • Dag Inge Ulstein (Krf.), utenriks- og forsvarskomiteen
 • Kari Kaski (SV), finanskomiteen

Avslutning


Ved Tekna Klima, Rasmus E. Benestad

Jobber du innen klima og bærekraft?

Delta på Tekna Klimas webinarer og seminarer! Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta.

Bli med i nettverket

Skriv ut

09.00 - 11.00

Innhold

Foreløpig program (de fleste er bekreftet):

 • Velkommen ved Tekna Klima, Rasmus E. Benestad, leder Tekna Klima
 • Ordstyrer: Sigrun Gjerløw Aasland, Daglig leder ZERO

Første del: Innledninger 30 min. (5 min hver)

 • Ny norsk satsing for klima og fornybar energi i utviklingsland og fremvoksende markeder. Morten Svelle, ZERO

 • En grønn energitransformasjon i Afrika – Norges muligheter til å skalere innsatsen. Eivind Fjelstad, CEO NABA

 • Solenergi som en viktig del av løsningen på tilgangskrisen og klimakrisen, Trine Kopstad Berentsen, CEO, Solenergiklyngen

Hvordan kan Norfund og Norad bidra til at norsk teknologi, kapital og kompetanse bidrar mer til utbygging av fornybar energi i utviklingsland?

 • Bård Vegar Solhjell, Direktør for Norad

 • Tellef Thorleifsson, Direktør Norfund

Andre del: Hva ønsker energiselskapene fra et offentlig privat samarbeid. (20 min.)

 • Hvordan kan norske myndigheter bidra til å utløse store fornybarprosjekter med sol, vind og vannkraft? Raymond Carlsen, CEO Scatec.

 • Utfordringer for å realisere investeringene i fornybar energi i Afrika. Terje Osmundsen, CEO Empower New Energy.

 • Hvordan skalere opp småskala løsninger for fornybar energi? Tom Eriksen, CEO Differ

Rundebordsdiskusjon

Hvordan kan norsk nærings-, klima- og bistandspolitikk bidra til at norsk teknologi, kapital og kompetanse bidrar mer til utbygging av fornybar energi i utviklingsland med mye kullkraft eller annen fossil energi? (30 min.)

Ordstyrer: Heikki E. Holmås, Direktør for bærekraft, Multiconsult.

 • Anne Beate Tvinnereim Kristiansen (Sp), Utviklingsminister.
 • Espen Barth-Eide (AP), Klima- og miljøminister
 • Mathilde Tybring-Gjedde (H), klima- og miljøkomiteen
 • Dag Inge Ulstein (Krf.), utenriks- og forsvarskomiteen
 • Kari Kaski (SV), finanskomiteen

Avslutning

Ved Tekna Klima, Rasmus E. Benestad

Bærekraftsmål:

Samarbeidspartnere:

 • Multiconsult
 • NABA
 • Solenergiklyngen
 • Miljøstiftelsen ZERO

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: