27. apr
kl 09:00–16:00

Seminaret for deg som er opptatt av informasjonssikkerhet og sårbarhet i kritisk infrastruktur og kraftforsyning.

Meld meg på

For sektorer og bransjer som utvikler og drifter kritisk infrastruktur er det et økende fokus på opplæring og bevisstgjøring av egne ansatte, innleide konsulenter, kunder og samarbeidspartnere.

Møteplassen fokuserer på infrastruktur generelt og IKT driftssystemer i kraftsektoren spesielt. Det gjør vi gjennom foredrag,erfaringsutveksling, diskusjoner og øvelser.

Sentrale aktører vil få frem det strategiske bildet og peke på aktuelle utfordringer og relevante løsninger som fremmer sikker infrastruktur.

 • Hvilke systemer og verktøy som er hensiktsmessige ved implementering, drift og vedlikehold.
 • Erfaringer fra virksomheter som har implementert nye systemer og tatt i bruk nye tjenester.
 • Hva ulike sektorer og bransjer har til felles.
 • Hasse Kristiansen

  Chief Information Security Officer

  Statnett

  Hasse Kristiansen is currently Chief Information Security Officer at Statnett and responsible for Cyber- and Information Security. Statnett is the system operator in the Norwegian energy system. This means operating about 11 000 km of high-voltage power lines and 150 stations all over Norway. 

 • Otto Andreas Rustand

  Avdelingsleder systemdrift

  Glitre Energi Nett AS

  Rustand har jobbet med sofwareutvikling og pre sale-støtte innen telekom operatørmarkedet i seks år. Jobbet videre som IT konsulent i fem år innenfor IT sikkerhet og drift av nettverk og servere innen helsesektoren. Har de siste fem årene jobbet i energisektoren med ansvaret for IT-sikkerhet i driftskontrollsystemer. Jobber for tiden aktivt innenfor FoU-aktiviteter rettet mot nettnytte og SmartGrid i forbindelse med AMS-utrullingen.

 • Maria Rodahl Johansen

  Leder for beredskap og HMS

  Nettalliansen AS

  Maria er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Hun har syv års erfaring som konsulent innen kraftsektoren, primært med prosjekter innen beredskap og sikkerhet, men også HMS, strategi og prosessforbedring. Maria jobber som leder for beredskap og HMS i Nettalliansen der hun har ansvar for å følge opp arbeid med beredskap, IKT-sikkerhet, risikostyring, HMS, med mer for nærmere 60 norske nettselskap.

 • Arthur Gjengstø

  Senior Manager

  BDO

  Arthur Gjengstø er Senior Manager i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO. Arthur ledet beredskapsseksjonen i NVE fra 2006 til 2015, og var før det en del av toppledelsen i DSB fra 2001 til 2006. Arthur ledet også sekretariatet til Kåre Willochs Sårbarhetsutvalget (NOU 2000: 24).

 • Kenneth Asheim

  HMSK-ansvarlig / Direktør

  Lyse Fiber

  Asheim  er teknisk direktør i Lyse Fiber,  med hovedansvar for  videreutvikling og drift av selskapets infrastruktur. Han er også selskapets HMSK-ansvarlige.  Asheim har tyve års erfaring innenfor ledelse og teknologi i Lyse-konsernet, Telenor, Avinor og Eltele ( TDC) . Han har lang erfaring innen IKT-sikkerhet og regulatoriske vurderinger.

 • Alexander Iversen

  Sjefingeniør

  Nkom

  Alexander Iversen er sjefingeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og er fagansvarlig for utredninger og analyser knyttet til sikkerhet og beredskap innenfor elektronisk kommunikasjon. Iversen har jobbet med tekniske og regulatoriske oppgaver i Nkom, tidligere Post- og teletilsynet, siden 2008.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: