16.–17. mars
Zoom, Nettbasert

Tekna og NITO inviterer til kurs om samspillkontraktene der utviklingsfasen, gjennomføringsfasen og anskaffelesefasen blir grundig gjennomgått.

Meld meg på

Beskrivelse

Kurset er svært praktisk rettet, og er i tillegg basert på en rekke eksempler fra samspill-prosjekter i både bygg- og anleggssektoren.

Vi vil fokusere på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og frem til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Målsetting

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Mer informasjon og påmelding finner du hos NITO >>

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Vårsleppet 2021

11. mars
kl. 15:45–17:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Legionelladagen 2021

18. mars
kl. 09:00–14:00
Zoom, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

23.–25. mars
Microsoft Teams, Nettbasert