Dette arrangementet er en blanding av faglig påfyll, møteplass og hyggelig påskjønnelse til Teknas eminente tillitsvalgte i tariffområdet Spekter.

Meld meg på

Velkommen til den årlige samlingen for tillitsvalgte i tariffområdet Spekter.

På årets samling vil du få med deg følgende:

  • Hva kan vi lære av årets oppgjør?
  • Diskusjoner om Hovedavtalens bestemmelser
  • Neste års hovedtariffoppgjør

  • og ikke minst legges det opp til godt sosialt og hyggelig samvær med andre spektertillitsvalgte.

Vel møtt på Lysebu!

Skriv ut

Tirsdag 21. november 2017

09:30

Registrering med matbit

10:00

Velkommen og presentasjon

10:15

Lønns- og interessearbeidet i Tekna nå og i tiden fremover

v/Christopher Hoen, leder av Lønns- og interesseutvalget

10:30

Særlig uavhengig stilling for medlemmer – hva gjør den tillitsvalgte

v/Synne Bjørvik Staalen, Tekna

12:00

Lunsj

13:00 - 14:30

Tanker og synspunkter Spekter har for neste års tarifforhandlinger

Avsluttes med spørsmål og debatt.

v/Bjørn Skrattegård, fagsjef i Spekter

14:45 - 16:00

Gruppearbeid etter faglig introduksjon om hovedavtalene

Erfaringer med hovedavtalen med Spekter. Hva fungerer og hva skaper utfordringer når forhandler, drøfter og for øvrig møter arbeidsgiversiden?

16:30 - 17:30

Sjokoladesmaking

v/Sebastien Bruno

19:30

Aperitiff

20:00

Middag

Onsdag 22. november 2017

09:00

Hvordan fag og lønns-og interessesiden kan jobbe sammen, også lokalt i bedriftene

v/Eli Haugerud, Tekna

10:00

Ak helse

(SAN og Akademikerne Helse har separate opplegg)

  • Oppsummering av årets oppgjør for SAN og avsagt dom om Rikslønnsnemndas kompetanse etter streiken til for Akademikerne Helse

Hanne Gillebo-Blom kommer fra Legeforeningen for å redegjøre og diskutere dom Rikslønnsnemndas kompetanse med Teknas tillitsvalgte i helseforetakene.

12:00

Lunsj

13:00

Verving – hvordan verve nye medlemmer lokalt?

v/Wenche Børkeeiet, Tekna

13:20

Gruppearbeid – hvordan rekruttere medlemmer og tillitsvalgte?

14:00

Lønnsstatistikken i Tekna for medlemmer i Spekter

v/Øyvind Haldorsen, Tekna

15:00

Avslutning - vel hjem

Med forbehold om programendringer

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det. Kryss av for dine ønsker i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 17114/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 17114.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no