26. nov.
kl. 09:00–16:00

Hvordan håndterer man det endrede risikobildet i planleggingsfasen i store prosjekter, og hvordan bør man utføre beredskapsanalyser og planlegge beredskap?

Meld meg på

Velkommen til ESRA-seminar den 26. november i Oslo. Hold av dagen til et spennende og aktuelt seminar!

I dette seminaret vil vi utforske hvordan sentrale aktører innen infrastruktur håndterer disse utfordringene i anleggsprosjekter fra planlegging til drift.

Risikobildet er i stadig endring i samfunnet vårt med både klimaendringer som fører til mer ekstremvær og andre sårbarheter som følge av mer kompleksitet i samfunnet. I tillegg har vi en økt satsing på kollektivtransport, med fokus på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, som gjør risikobildet mer komplisert.

Det vil være foredrag fra forvaltning, forskning, akademia, konsulentvirksomhet og infrastruktureiere med særlig fokus på flom og brann, fra tidlig planlegging av prosjekterer til beredskap og evakuering.

Finn frem:

Kronprinsensgate 17, 4. etasje - møterom Studio
Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering og kaffe

09:00 - 09:15

Velkommen og introduksjon

ESRA Norge

09:15 - 10:00

Krisescenarier og arbeidsmetodikk knyttet til ROS- og beredskapsanalyse

Ragnhild Aalstad, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

10:00 - 10:45

Risikostyring (usikkerhetsstyring) i planleggingsfasen av ny infrastruktur

Karl Ove Ingebrigtsen, Norconsult

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:45

Frykt og avsky i jernbanetunneler: Risikopersepsjon og harmonisert sikkerhetsnivå

Andreas Kiste, Dekket AS

11:45 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Tunnelbrann, VR-studie av evakuering og tiltak

Gunnar Jenssen, SINTEF Community

13:15 - 14:00

Klimautfordringer i byer - tiltak for å forebygge oversvømmelse

Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:00

En hverdag med klimatilpasning i Region vest

Guro Marie Dyngen, Statens vegvesen

15:00 - 15:30

Oppsummering og avslutning

ESRA Norge