Vårens S2-kurs er flyttet til 8. - 10. juni 2021

Meld meg på

Begrenset antall plasser! Grundig dokumentasjon med hensyn til bergets kvalitet og anvendt sikring er nødvendig. Sprøytebetongens sentrale posisjon innen tunnelbygging vil kunne opprettholdes dersom innsikt i virkemåten, designkriterier, lastkapasitet, kunnskap om geologien og viten om bestandighet går «hånd-i-hånd».

På kurset lærer du om:
- Sprøytebetongens hovedegenskaper
- Blanding av sprøytebetong
- Sprøytebetongresepten
- Fiber – egenskaper og valg - Bergsikring – bruk av sprøytebetong ved ulik bergkvalitet
- Tilsetningsstoffer og akselratorer - egenskap, betydning, valg
- Integrert vanntetting
- Sprøyteutstyr og vedlikehold
- Kvalitetssikring og kontroll
- Sprøytebetongbuer
- HMS
- Brannsikring med sprøytebetong
- Sprøyteutførelse
- Sprøyting eller støp, teknisk / økonomisk vurdering

Kurset avsluttes med eksamen. Deltakere som har dysleksi eller andre problemer i forbindelse med gjennomføring av eksamen – vennligst ta kontakt med foreleser eller kursadministrator på kurset!

Hvem passer kurset for:
Kurset er relevant for ansatte hos rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.

Skriv ut

Tirsdag 8. juni

08:30 - 08:45

1. Åpning - innledning - Kompetansekrav

 • Kompetansekrav etter NS-EN 13670
 • Sprøytebetongstandard NS-EN 14487-del 1 og 2

Synnøve A. Myren, Statens vegvesen

08:45 - 09:15

2. Sprøytebetongens hovedegenskaper

 • Trykk- /heftfasthet, bøyestrekk, seighet, bestandighet, tykkelser

Synnøve A: Myren, Statens vegvesen

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:10

3. Bergsikring - Bruk av sprøytebetong ved ulik bergkvalitet

 • Ingeniørgeologisk kartlegging/ dokumentasjon før sprøyting
 • Eksempler på sikringsutførelse ved ulike geologiske problemstillinger
 • Samvirke mellom bolter og sprøytebetong
 • Sikringsomfang - fra spredt bolting til full utstøping
 • Funksjonskrav til sprøytebetong

Karl Gunnar Holter, NGI

10:20 - 11:00

3. fort - Bergsikring - Sprøytebetong brukt ved krevende forhold

 • Sikringstiltak ved sprakeberg, svelleleire, knusningssoner og aggressivt miljø
 • Sikring av store bergrom med takskive og pallsprenging
 • Levetidsbetraktninger
 • Vurdering av faresignaler som kan medføre kollaps
 • Tiltak for å hindre nedfall eller kollaps

Karl Gunnar Holter, NGI

11:00 - 11:45

4. Blanding av sprøytebetong - praktisk øvelse

 • Vurdering av stabilitet/egnethet
 • Effekt av korngradering, sement- og silikainnhold
 • Enkle praktiske forsøk som angir akselerator/sement reaktivitet
 • Forsøk med akselerator

Thomas Beck, Mapei

11:45 - 12:00

Spørsmål / diskusjon

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

5. Sprøytebetongresepten, valg og hensyn å ta..

...avhengig av sprøytebetongens bruksområde - Fjellsikring, arbeidssikring/høy tidligfasthet, permanent sikring, innsprøyting av armering - Delmaterialer: Sementtyper, silika, tilslag, tilsetningsstoffer - Egenskaper: AR, bestandighetsklasse, fasthetsklasse, karakteristisk fasthet - Reseptstyring - Regneeksempler masseforhold, fastvolum - Produksjonstekniske forhold på blandeverk, fukt i sand, datastyring - Temperatur av sprøytebetong, innblanding av fiber

Thomas Beck, Mapei

14:00 - 14:30

Gruppearbeid - utarbeide resept

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 15:15

Gjennomgang og diskusjon av reseptforslag

15:15 - 16:15

6. Fiber - egenskaper, valg

 • Nye europeiske standarder
 • Typer fiber; stål, PP-makrofiber, PP-brannsikringsfiber
 • Dokumentasjon av fiber-innhold og -fordeling
 • Funksjonskrav
 • Dimensjonering
 • Samvirke fiber/betong- seighet
 • Prøving av seighet

Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen

16:15 - 16:30

Spørsmål / diskusjon / pause

16:30 - 17:15

7. Kvalitetssikring og kontroll

 • System for kontroll
 • Kompetansekrav for nøkkelpersonell
 • Produksjonskontroll
 • Samsvarskontroll
 • Identitetskontroll og produkt-dokumentasjon
 • Materialkontroll
 • Kontrollomfang

Synnøve A. Myren, Statens vegvesen

17:15 - 17:30

Spørsmål / diskusjon

Slutt for dagen

19:30 - 21:00

Middag

Onsdag 9. juni

08:30 - 09:15

8. Sprøyteutstyr og vedlikehold

 • Pumpe; skrue-, stempelpumpe, pulsering.
 • Slangedimensjon, rist
 • Sprøytemunnstykke, utforming, blanding av mørtel, akselerator og trykkluft
 • Trykkluft, trykk, luftforbruk, temperatur
 • Akselerator tank, pumpe, koblinger, måler.
 • Separat vannglass – alkalifri
 • Oppbevaring av akselerator, temperatur,(kolbe, kabler, etter frost, bunnfelling)
 • Rengjøring etter bruk
 • Smøring og ettersyn
 • Slitasjeutsatte deler, tilgroing
 • Utskiftings- og overhalingsintervaller
 • Tid og mannskap for vedlikehold

Jan-Erik Hetlebakke, Entreprenørservice

09:15 - 09:30

Spørsmål / pause

09:30 - 10:15

9. Tilsetningsstoffer og akselratorer - egenskaper, betydning, valg

 • Vannreduserende og plastiserende stoffer
 • Pumpeforbedrende og stabiliserende stoffer
 • Sprøytebetong retardere
 • Herdemembran
 • Intern herdere
 • Vannglass akselerator
 • Alkalifri akselerator
 • Fasthets utvikling med forskjellige typer akselerator

Thomas Beck, Mapei

10:15 - 10:45

Spørsmål / pause

10:45 - 11:30

10. Sprøytebetongbuer

 • Ulike typer
 • Geometri
 • Armering
 • Plassering
 • Spesielle hensyn ved utførelse

Christine Hauck, Veidekke

11:30 - 12:00

11. Sprøyteutførelse

 • Forberedelse før sprøyting
 • Bestilling og kommunikasjon
 • Rigging og oppstart
 • Utførelse av sprøyting, avstand, vinkel etc.
 • Avslutning og dokumentasjon

Ove Ugelstad, AF Gruppen

12:00 - 12:15

Spørsmål

12:15 - 13:15

Lunsj

13:15 - 13:45

12. Brannsikring med sprøytebetong

 • Brannsikring på PE-skum
 • Spesielle forhold ved resept
 • Dilatasjonsfuger
 • Fordeling, påslagstykkelser
 • Innsprøyting av ståldetaljer
 • Overflate

Christine Hauck, Veidekke

13:45 - 14:00

Spørsmål / pause

14:00 - 14:45

13. HMS

 • Sikkerhet i tunnel
 • Sprøyting, sement- og akseleratorstøv, verneutstyr
 • Nedfall av kaker
 • Propp, opprensking
 • Eksos, sprengningsgasser, akselerator pH
 • Tidligfasthet, observasjon og prøving

Jan-Erik Hetlebakke, Entreprenørservice

14:45 - 15:15

Spørsmål / pause

15:15 - 16:45

Sprøyting eller støp, teknisk/økonomisk vurdering

Gruppediskusjon: - arbeidsprosedyre - sikringsomfang - betongresept - krav til fasthetsutvikling - kostnadsvurderinger

16:45 - 17:30

Gjennomgang og diskusjon av løsningsforslag

17:30 - 17:35

Slutt for dagen

19:30 - 21:00

Middag

Torsdag 10. juni

08:30 - 11:30

Eksamen (maks 3 timer)

11:30 - 11:31

Slutt / hjemreise