15. feb.
kl. 18.00–20.30
Røde Kors-huset Lillestrøm, LILLESTRØM

Velkommen til årsmøte for Romeriksgruppen!

Meld meg på

Beskrivelse

I år avholdes årsmøte til Romeriksgruppen i Røde Kors-huset, med servering av pizza før møtet.

Agenda:

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning
  5. Valg
  6. Innsendte saker fra medlemmer

Under årsmøte vil Romeriksgruppen presentere arbeidet sitt og fremtidige arrangementer vil bli diskutert i fellesskap.

Kun åpent for medlemmer og påmeldingsfrist er søndag 12. februar.

Meld inn saker til årsmøte ved å sende mail til nåværende styreleder, Jon Samseth, mail: jsamseth@oslomet.no. Frist for innmelding av saker er 3 uker før årsmøte.