10. feb.
kl. 12:00–15:30

Med utgangspunkt i Askøy-utbruddet og de nedslående resultatene fra Mattilsynets tilsynskampanje av høydebasseng i 2017, ønsker vi i dette fagtreffet å sette søkelyset på installasjoner på distribusjonsnettet, som kan representere en hygienisk risiko.

Meld meg på

Eksempler på slike installasjoner er råsprengte eller åpne høydebasseng, dårlig sikrede renvannsmagasin og liknende. Vi ønsker å fokusere på hva vannverkene har gjort for å sikre sine installasjoner, og ønsker å få fram synspunkter på om vi må tenke nytt for å redusere denne risikoen. Med tanke på at klimaet blir våtere og villere, vil for eksempel desinfeksjon ute på distribusjonsnettet være et nødvendig tiltak i fremtiden? Har de små vannverkene andre utfordringer enn de store vannverkene?

OPPMØTE er gratis men krever påmelding. Det blir enkel servering av kaffe og kake.

STREAMING
Følg lenken og følg fagtreffet LIVE
Streaming krever ikke påmelding.

Finn frem:

Tekna Studio, 4. etasje
Skriv ut

12:00 - 12:10

Velkommen

Møteleder & Vannforeningen

12:10 - 12:35

1. Resultater fra Mattilsynets tilsynskampanjer på høydebasseng, ledningsnett og prøvetakingsplaner

Hva sier de om sårbarheten ved norsk vannforsyning?

Line Ruden, Mattilsynet.

12:35 - 13:00

2. Sårbarhetsanalyse av en del vannverk og vannforsyninger i Midt-Norge

Erik Wahl, Mattilsynet

13:00 - 13:25

3. Innbrudd i høydebassenget til Bodø vannverk – Hva skjedde og hva har vi lært av denne hendelsen?

Svein Ove Moen, Bodø kommune

13:25 - 13:50

4. Askøyutbruddet var en øyeåpner for mange

Hvordan følger vannverkene med på truslene som ble avdekket ved dette utbruddet?

Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet

13:50 - 14:15

5. Drikkevann i råsprengte installasjoner i fokus

  • Hvordan har Oslo Vann og avløpsetat vurdert risikoen/sårbarheten hos sine installasjoner og må man kanskje tenke nytt for å ta hensyn til kommende klimaendringer?

Lars Wermberg VAV

14:15 - 14:40

Kaffepause

14:40 - 15:05

6. Er det nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med installasjoner på distribusjonsnettet

  • for å redusere risikoen for vannbårne utbrudd?

NN

15:05 - 15:30

7. Spørsmål/diskusjon

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Sikker vannforsyning

18. mars
kl. 12:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Verdens vanndag 2020

25. mars
kl. 09:00–15:00

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse

1. apr.
kl. 09:00–16:00