12. feb.
kl. 09:00–15:30

Velkommen til ESRA-seminar den 12. februar 2020 i Oslo. Hold av dagen til et spennende og aktuelt seminar!

Meld meg på

Tilsynsmyndigheter har ulik tradisjon og praksis knyttet til risikobasert regelverk og tilhørende tilsynsaktivitet. Aktørene i de ulike bransjene har derfor ulike tilnærminger til risikostyring. Vi skal se på endringer og erfaringer i ulike bransjer. Hvordan tenker man at fremtidens regelverk vil være og hvordan vil det påvirke hvordan de ulike selskapene utvikler sin risikostyring?

Finn frem:

4. etasje - møterom Studio, Kronprinsensgate 17, 0251 Oslo
Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering og kaffe

09:00 - 09:15

Velkommen og introduksjon

v/ Terje Dammen, Leder ESRA Norge

09:15 - 10:00

Status, erfaringer og tanker om fremtiden i jernbanen – RAMS-styring og -analyser

Arnstein Skogset og Sigbjørn Anda, BaneNOR

10:00 - 10:45

RAMS-arbeid i utbyggingsprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad

Petter Furan, Bane NOR

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:45

RISP – et prosjekt for forbedret beslutningsstøtte i utbyggingsprosjekter offshore

Tore Sagvolden, Lilleaker Consulting, Unni N. Samdal, Equinor

11:45 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

Status og erfaringer med risikoanalyser og tanker om fremtiden i petroleumsnæringen

Bjørnar Heide, Petroleumstilsynet

13:15 - 14:00

Erfaring med retningslinjer for kvantitativ risikovurdering for anlegg som håndterer farlig stoff

Jan Røed, DSB

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:00

Erfaringer fra storulykkesbedrift

Viggo Waagen, Borregaard

15:00 - 15:30

Avslutning