27. mars
kl. 09:00–17:00

Teknologiutviklingen går fort i transportbransjen for tiden, både når det gjelder energikilder og automatisering. Norge ligger langt fremme i utviklingen, og nye konsepter blir nå testet ut både innen luftfart, veitrafikk, jernbane og den marine sektoren. I dette seminaret ser vi nærmere på noen av disse konseptene, og fokuserer spesielt på hvordan risiko og pålitelighet blir vurdert og hensyntatt i implementeringen av nye løsninger.

Meld meg på

Seminaret blir arrangert på Park Inn Oslo Airport, like ved terminalbygget på OSL Gardermoen. Det gir oss også muligheten til å få en demonstrasjon av Avinors testprosjekt for autonome brøytebiler ved flyplassen.

Seminaret er rettet mot alle som er interessert i risiko og pålitelighet i forbindelse med implementering av ny teknologi, men kommer til å være spesielt relevant for dem som jobber i transportbransjen.

NB! Alle som skal være med på demo av autonome kjøretøy, må gjennom sikkerhetskontroll og det kreves besøkskort fra deltakerne. Dette må gjøres av hver enkelt deltaker med f.eks bank-ID via webportalen til Avinor i forkant av seminaret.

Link til søknad om besøkskort: https://avinor.no/konsern/pa-flyplassen/id-kort/id-kort

Søknaden vil bli sendt til godkjenning i sikkerhet og miljøstab ved OSL.

Finn frem:

Henrik Ibsensveg, Gardermoen. Møterom nr 19
Skriv ut

Onsdag 27. mars

09:00 - 09:30

Velkommen

09:40 - 10:30

Risiko ved autonome kjøretøy

Hvordan er dette håndtert i Avinors prosjekt for autonome brøytebiler?

Olai Rune Hjetland, Avinor AS

10:30 - 12:00

Demonstrasjon av autonome brøytebiler ved Gardermoen Lufthavn (husk klær til å være utendørs)

12:00 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:30

Et menneskelig perspektiv på maritim autonomi

Tore Relling, DNV-GL

13:30 - 14:15

Er vi klare for vår autonome fremtid?

Claire Blackett, IFE

14:15 - 14:30

Pause

14:30 - 15:15

Bruk av hydrogen i transportbransjen

Øystein Ulleberg, IFE

15:15 - 16:00

Sikkerhet og sårbarhet ved innføring av ny signalteknologi (ERTMS) i jernbanebransjen

Geir Hansen, Jernbanedirektoratet

16:00 - 16:10

Avslutning