6. feb.
kl. 09:00–16:00

Teknologiutviklingen går fort i transportbransjen for tiden, både når det gjelder energikilder og automatisering. Norge ligger langt fremme i utviklingen, og nye konsepter blir nå testet ut både innen luftfart, veitrafikk, jernbane og den marine sektoren. I dette seminaret ser vi nærmere på noen av disse konseptene, og fokuserer spesielt på hvordan risiko og pålitelighet blir vurdert og hensyntatt i implementeringen av nye løsninger.

Meld meg på

Seminaret blir arrangert på Park Inn Oslo Airport, like ved terminalbygget på OSL Gardermoen. Det gir oss også muligheten til å få en demonstrasjon av Avinors testprosjekt for autonome brøytebiler ved flyplassen.
Seminaret er rettet mot alle som er interessert i risiko og pålitelighet i forbindelse med implementering av ny teknologi, men kommer til å være spesielt relevant for dem som jobber i transportbransjen.

NB! Alle som skal være med på demo av autonome kjøretøy, må gjennom security kontroll og det kreves besøkskort fra deltakerne. Dette må gjøres av hver enkelt deltaker med f.eks bank-id via web portalen til Avinor i forkant av seminaret.

Link til søknad om besøkskort: https://avinor.no/konsern/pa-flyplassen/id-kort/id-kort

Søknaden vil bli sendt til godkjenning i sikkerhet og miljøstab ved OSL.

Finn frem:

Henrik Ibsensveg, Gardermoen. Møterom nr 19
Skriv ut

Onsdag 6. februar

09:00 - 09:30

Registrering og kaffe

09:30 - 09:40

Velkommen

09:40 - 10:30

Risiko ved autonome kjøretøy

Hvordan er dette håndtert i Avinors prosjekt for autonome brøytebiler?

John Emil Halden, Semcon Devotek AS

10:30 - 12:00

Demonstrasjon av autonome brøytebiler ved Gardermoen lufthavn (husk klær til å være utendørs)

12:00 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:30

Et menneskelig perspektiv på maritim autonomi

Tore Relling, DNV-GL

13:30 - 14:15

Er vi klare for vår autonome fremtid?

Claire Blackett, IFE

14:15 - 14:30

Pause

14:30 - 15:15

Bruk av hydrogen i transportbransjen

Øystein Ulleberg, IFE

15:15 - 16:00

Sikkerhet og sårbarhet ved innføring av ny signalteknologi (ERTMS) i jernbanebransjen

Geir Hansen, Jernbanedirektoratet

16:00 - 16:10

Avslutning

Sjekkliste for søknad om besøkskort til OSL ifm ESRA-seminar 6. februar

1.       Gå til: https://avinor.no/konsern/pa-flyplassen/id-kort/id-kort

2.       Velg: SØK OM BESØKSKORT

3.       Velg: JEG SKAL SØKE OM BESØKSKORT TIL MEG SELV

4.       Logg inn på foretrukken måte (bankid?)

5.       Velg lokasjon: Oslo lufthavn

6.       Fyll inn mobil tlf

7.       Fyll inn din arbeidsgiver

8.       Fyll inn stillingstittel

9.       Under «OPPDRAGSGIVER» og «FIRMA DU SKAL JOBBE FOR» velger du: OSL – Sikkerhet og Miljø

10.   «Når starter besøket»: Fyll inn «6. februar»

11.   «Når avsluttes besøket»: Fyll inn «6. februar»

12.   «Ønsket utleveringssted»: Velg «ID-kontoret»

13.   «BESKRIV KORT ÅRSAKEN TIL SØKNADEN»: Fyll inn «Demo av autonome kjøretøy»

14.   Under «MERKAND»: Kopier inn følgende tekst «Tilleggsinformasjon: ESRA seminar. Kontaktperson: Minoru Stende Jensen S&M stab»

15.   Send inn søknaden