25. apr.
kl. 17:00–19:00

Vegen har vært tilpasset ulike tiders transportbehov. Hvilke planer har vi for denne fremover?

Meld meg på

Beskrivelse

Trondheimsveien er en av de eldste veiene i Oslo og stammer fra 1600 tallet. Veien var hovedinnfartsåre over Gjelleråsen fra nord og ble firefelts vei på 50-tallet.

Hvilke planer foreligger for veien i dag og hva skal til for at nye kollektivtiltak og mer miljøvennlig transport kan prege veiutformingen fremover?

Program:

  • Et tilbakeblikk på veihistorien for Trondheimsveien, Ingvill Hoftun, Vegdirektoratet
  • Er trikk en god kollektivløsning fra Sinsen til Tonsenhagen eller Veitvet? Terje Falch, Ruter
  • Hvordan kan Trondheimsveien bygges om til en mer lokalt tilpasset gate? Lise-Lotte Bjarnardottir og Bjarte Skogheim, Statens vegvesen, region Øst
  • Debatt

Fagmøtet er arrangert av Norsk veg- og trafikkfaglig forening i samarbeid med Tekna Oslo avdeling og Polyteknisk forening.

Finn frem:

Adresse: Kronprinsensgate 17, Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Smart samspill for smarte byer og kommuner

7. mai
kl. 08:00–10:15

Samferdsel, infrastruktur og areal

Matrikkeldagene 2019

Samferdsel, infrastruktur og areal

Digital samfunnsutvikling 2019