Velkommen som representant på Teknas R-møte 2023

Meld meg på

Beskrivelse

Representantskap er Teknas øverste organ, og er medlemmenes viktigste arena for å få frem sine meninger. Representantskapet består av 210 representanter som velges på årsmøtene i Teknas ulike organisasjonsledd. Representantskapet samles hvert annet år, og omtales gjerne som R-møtet.

R-møte 2023 gjennomføres 9.-11. juni 2023.

Møtet starter på ettermiddagen fredag 9. juni med et faglig og kulturelt program. Det formelle R-møtet starter lørdag 10. juni kl. 09:00 og avsluttes søndag 11. juni på ettermiddagen.

Som representant forventes du å delta på hele det formelle møtet.

Valg av representanter
Valg av representanter skjer på årsmøtene i de ulike organisasjonsleddene. Du kan ikke representere mer enn ett organisasjonsledd.

Forberedelser
Alle anbefales å delta på forberedende møter der det arrangeres, og å sette seg godt inn i saksdokumentene på forhånd.

Vi minner om at medlemmer som har sentrale verv i foreningen (Hovedstyret, Lønns- og interesseutvalget, Avdelingsutvalget, Fagutvalget og Studentutvalget), ikke kan velges som representant.

Mer informasjon kommer.