Representantskapsmøtet 2021

Oslo, Hovedstyret, Lønns- og interesseutvalget, Fagutvalget, Avdelingsutvalget, Studentutvalget, Kontrollkomiteen, ordfører og viseordfører
11.–13. juni
Webinar, Nettbasert

Velkommen som representant på Teknas R-møte 2021

Meld meg på

Beskrivelse

Representantskap er Teknas øverste organ, og er medlemmenes viktigste arena for å få frem sine meninger. Representantskapet består av 210 representanter som velges på årsmøtene i Teknas ulike organisasjonsledd. Representantskapet samles hvert annet år, og omtales gjerne som R-møtet.

R-møte 2021 gjennomføres 11.-13.juni 2021.

Møte starter fredag 11. juni kl. 18:00 med et faglig og kulturelt program. Det formelle R-møtet starter lørdag 12. juni kl. 09:00 og avsluttes søndag 13. juni kl. 15:00.

Som representant forventes du å delta på hele det formelle møtet. R-møtet gjennomføres heldigitalt.

Påmelding
Som representant er du selv ansvarlig for å melde deg på møtet, vi ber om at du melder deg på så fort som mulig og senest 12. april.

Forberedelser
Alle anbefales å delta på forberedende møter der det arrangeres, og å sette seg godt inn i saksdokumentene på forhånd.

Valg av representanter
Valg av representanter skjer på årsmøtene i de ulike organisasjonsleddene. Du kan ikke representere mer enn ett organisasjonsledd.

Vi minner om at medlemmer som har sentrale verv i foreningen (Hovedstyret, Lønns- og interesseutvalget, Avdelingsutvalget, Fagutvalget og Studentutvalget), ikke kan velges som representant.

Reise
Hvis ditt møte krever at du reiser med fly, så bestiller du dette selv via reisebyrået Egencia i god tid før møte.

Ta kontakt med Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post

Merk bestillingen med "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 21000/Andresen. Samme referanse brukes ved refusjon for reiseutgifter sendt til Tekna.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna