14. juni
kl. 17.00–20.00

Hør om ny kai og hellelegging av Rådhusplassen! Foredraget gjennomføres i Ingeniørenes hus, og etter foredraget går vi samlet til en befaring på kaia.

Meld meg på

Beskrivelse

Rådhusbrygge 5 (Arbeidsnavn for prosjektet. Kaiavsnittet ble tidligere omtalt som «Synken») er en tverrkai lokalisert mellom Rådhusbrygge 4 og Tingvallakaia. Kaien benyttes som holdeplass for hurtigbåtsambandet B20 Slemmestad via Vollen (helårsdrift), samt sommerlinjene B21 og B22 til hhv. Son og Drøbak.

Bakgrunnen for prosjektet:

Det har i lengre tid vært kjent at kaien har vært i dårlig stand med behov for oppgraderinger. I sammenheng med Oslo Havns planer om hellegging av Rådhusplassen vest ble Sweco våren 2020 engasjert til å utføre tilstandskontroll på kaiavsnittet. Tilstandskontrollen, som inkluderte drone og dykkerinspeksjon avdekket at tilstanden på kaien var i særdeles dårlig forfatning og resulterte i en anbefaling om rivning og bygging av ny kai. Etter gjennomført forprosjekt høst 2020 / vår 2021 besluttet Oslo Havn å bygge ny pelekai i betong som er tilrettelagt med universell utforming til evt. fremtidig flytebrygge, i tråd med anmodning fra Ruter.

Inkludert i investeringsbeslutningen inngikk også hellegging av Rådhusplassen vest, samt ny fendring til Tingvallakaien (Nesoddbåtene). Bakgrunnen for helleggingen er å gi et mer helhetlig uttrykk til Rådhusplassen. Denne delen av Rådhusplassen har vært planlagt i mange år. Den resterende delen av Rådhusplassen ble hellelagt i etterkant av at Oslotunnelen sto ferdig i 1990. Arbeidet med helleggingen av Rådhusplassen vest kom aldri i gang av flere årsaker, blant annet har man avventet byggingen av fisketorget (ferdigstilt 2017).

Gjennomføring:

Sommeren 2021 ble Repstad Anlegg kontrahert som totalentreprenør for prosjektet. Anleggsarbeidene kom i gang oktober 2021 og forventet ferdigstillelse for den nye kaien og bakområdet er 13. mai 2022.

Presentasjon:

Oslo Havn v/ prosjektleder Eirik Myklebust vil fortelle om bakgrunnen for prosjektet og forprosjekt. Videre vil representanter fra Repstad Anlegg og Norconsult ta for seg prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Foredraget gjennomføres i Klubben i 9.etasje i Ingeniørenes hus. Etter foredraget går man samlet til en befaring på kaia. Det blir lett servering fra kl. 16:30. Foredraget begynner 17:00.

Eksempler på utfordringer som vil bli redegjort for i presentasjonen:

  • Bygge kai som tilrettelegging av universell utforming til evt. fremtidig flytebrygge
  • Instrumentering og overvåkning for ivaretakelse av omkringliggende konstruksjoner, f.eks Rådhusbrygge 4.
  • Omlegging av landstrøm til Nesoddbåtene (landstrøm til Nesoddbåtene gikk over gravegrop for ny kai)
  • Boring av peler gjennom gammelt faskinverk
  • På grunn av prosjektets beliggenhet sentralt på Rådhusplassen var gode løsninger for gående og syklende i anleggsperioden også en sentral utfordring som måtte løses

Finn frem:

Ta heisen opp i 9. etasje til Klubben