8. sep. 2015
kl. 09:00–16:00
Dette arrangementet er ikke lenger aktivt, se vår kalender for kommende kurs og arrangementer.

Realfaglig kompetanse er avgjørende for å løse fremtidige samfunnsutfordringer – bli oppdatert på kompetansebehov og hvordan du som rådgiver kan forberede dagens ungdom på arbeidslivet.

Meld meg på

Real- og teknologifaglig kompetanse er stadig mangelvare i Norge. Tekna brenner for å vekke barn og unges nysgjerrighet på teknologi- og realfagene, og mener rådgivere i skolen har en nøkkelrolle når det gjelder å formidle realfagenes mange muligheter.

Formål

Rådgiverkonferansen 2015 gir deg som er rådgiver i skolen inspirasjon, faglig påfyll og innsikt i de viktigste trendene og kompetansebehovene i dagens og fremtidens arbeidsmarked. Du vil bli kjent med de mange karrieremulighetene som finnes for realister og teknologer, fra fagbrev til forskning, samt få enkle verktøy til hvordan du som rådgiver kan formidle realfagenes muligheter på en måte som er inspirerende og forståelig for ungdom.

Dette er noen av temaene konferansen vil ta opp:

 • Hvilken rolle har rådgiveren i arbeidet med å oppfylle samtidige og fremtidige kompetansebehov?

 • Hva slags karrieremuligheter finnes det for realister og teknologer, og hvordan kan du som rådgiver bli tryggere på å formidle disse mulighetene?

 • Hva er forskjellen på de ulike ingeniørtypene og hva jobber egentlig en matematiker med – møt 5 spennende rollemodeller!

 • Hvordan kan realfagene bidra til fremtidig verdiskaping og en bærekraftig utvikling?

 • Hvordan kan du motivere ungdom til å ta reflekterte og realistiske valg?

Foredragsholdere

Blant foredragsholderne møter du matematiker og vitenskapsformidler Jo Røislien, leder av Ludvigsen-utvalget Sten Ludvigsen, rådgiver og foredragsholder Clare Seville, samt Hilde Widerøe Wibe, direktør for næringspolitikk i Abelia. I tillegg vil du få møte 5 unge realister fra programmet Rollemodell.no som forteller om sin arbeidshverdag og veien dit. Konferansier er vitenskapsformidler Eldrid Borgan, kjent som programleder i NRK-serien Schrödingers katt.

Målgruppe

Konferansen er for alle som jobber med veiledning av ungdom i forbindelse med karriere-, skole- og utdanningsvalg.

Dersom du er forhindret fra å delta kan du gjerne la en stedfortreder møte på konferansen. Avbestilling senere enn 4 uker før avholdelse belastes med 50 % av deltakeravgiften.

Finn frem:

Birkeland/Eyde
Skriv ut

09:00

Registrering, mingling og kaffe

09:30

Rådgiverens rolle i fremtidens skole

Lena Beate Hamborg Pedersen, leder av teknologi- og realfagssatsingen i Tekna

09:45

Kompetanser i fremtidens skole

 • Hvilke krav stiller fremtidens arbeidsmarked til nye arbeidstakeres kompetanse?

 • Hvilken rolle har rådgiveren i arbeidet med å møte fremtidige kompetansekrav?

Sten Ludvigsen, professor ved UiO og leder av Ludvigsen-utvalget

10:30

Pause

Hva jobber realister og teknologer med? Mangfoldet i realfagene

10:45

Presentasjon av Rollemodell.no

Morten Sørlie, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

10:55

Sofasamtale: 5 unge rollemodeller om sine utdannings- og yrkesvalg

 • Borgar Aamaas, geofysiker med master i meteorologi. Forsker på klimapåvirkning ved CICERO Senter for klimaforskning.

 • Ina Bekkum, sivilingeniør med master i vann- og miljøteknikk. Jobber i Norconsult med planlegging og prosjektering av vann- og avløpsledninger.

 • Tord Bjørnevaagen, sivilingeniør i fysikk og matematiker. Jobber med å utvikle søketeknologi for fingeravtrykk i Steria Biometrics.

 • Norith Eckbo, marinbiolog. Doktorgradsstipendiat med fokus på miljøgifter i Arktis og Antarktis ved UiO og Polarinstituttet i Tromsø.

 • Songying Lu, sivilingeniør med master i industriell design. Tegner skisser til apper og nye nettsider i konsulentselskapet Knowit.

Samtalen vil bli ledet av konferansier Eldrid Borgan

12:00

Lunsj, quiz og utstilleraktiviteter

13:15

2+2=5

 • Hvordan kan veiledning i grupper være et effektivt og givende verktøy for å nå rådgiverforskriftens mål?

 • Praktiske eksempler på gruppeøvelser

Clare Seville, foredragsholder og rådgiver ved Bleiker videregående skole, forfatter av "Gruppeveiledning. Karriereveiledning i skolen" (2013)

14:00

Pause

14:15

Trender og kompetansebehov i næringslivet

 • Hva slags endringer vil vi se i det fremtidige arbeidslivet?

 • Behov for kontinuerlig omstilling og tverrfaglighet

 • Eksempler på behov – fra høyere utdanning til fagbrev

Hilde Widerøe Wibe, direktør for næringspolitikk i Abelia, NHOs forening for teknologi og kunnskapsbedrifter

15:00

Vi er alle matematikere

 • Hvordan formidle real- og teknologifagenes relevans på en måte som engasjerer ungdom?

 • Hva skal vi egentlig med matte? Hvordan ufarliggjøre matematikk

Jo Røislien, matematiker og vitenskapsformidler

15:50

Oppsummering og takk for nå

 • Eldrid Borgan

  Programleder

  NRK

  Eldrid Borgan er vitenskapsformidler og programleder, kjent fra det populærvitenskapelige programmet Schrödingers katt på NRK1. Der har hun blitt senket ned under vann i et helikopter, tatt vevsprøver av egne muskler og spist gresshopper – alt i vitenskapens navn. Eldrid er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi med doktorgrad i molekylærbiologi, og brenner for realfagene.

 • Sten Ludvigsen

  Professor

  UiO

  Sten Ludvigsen er professor ved UiO med læring og teknologi som sitt spesialfelt, herunder hvordan og hva elever lærer i ulike fag. Han har tidligere vært leder av programstyret for evalueringen av Kunnskapsløftet og faglig leder av «Kaleidoscope – Network of Excellence» i Technology Enhanced Learning. Han har vært gjesteforsker ved blant annet University of Pittsburgh, Stanford University og Fulbright Scholar på University of California, Berkeley.

 • Morten Sørlie

  Rådgiver

  Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

  Morten Sørlie er rådgiver ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Han er prosjektleder for programmene Rollemodell.no og Hvakanjegblimedrealfag.no. Gjennom programmet Rollemodell drar mennesker med realfaglig bakgrunn på skolebesøk og forteller om sin jobb og utdannelse. Målet er å inspirere elever til å velge realfag.

 • Songying Lu

  Interaksjonsdesigner

  Neolab by Knowit

  Songying Lu er sivilingeniør med master i industriell design. Hun jobber som interaksjonsdesigner i Neolab by Knowit som er spesialister innen strategi, kreativitet og teknologi. I Neolab by Knowit tegner hun skisser til nye nettsider og apper, og hun har blant annet vært med å utvikle appen RuterBillett. Songying liker å jobbe kreativt, og valgte sin utdanning fordi den både har fokus på teknologi og kreativitet.

 • Borgar Aamaas

  Klimaforsker

  CICERO

  Borgar Aamaas er utdannet geofysiker og har en master i meteorologi. Siden han var liten har Borgar vært opptatt av vær og snø, noe som var avgjørende for valg av studier og jobben som klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Ved CICERO ser han på hvordan utslipp av klimagasser og partikler påvirker klimaet, blant annet klimapåvirkningen av nordmenns reisevaner.

 • Ina Bekkum

  Sivilingeniør

  Norconsult AS

  Ina Bekkum er sivilingeniør med master i vann- og miljøteknikk. Hun jobber i Norconsult med planlegging og prosjektering av vann- og avløpsledninger i by og tettbygde strøk. Mange av prosjektene hun jobber i er tverrfaglige der samarbeid på tvers av fagområder er avgjørende for å finne frem til de beste teknologiske løsningene. Ina brukte det meste av ungdomstiden på musikk og sang, men fant etter videregående ut at hun ønsket å satse på realfagene – noe hun ikke har angret på!

 • Tord Bjørnevaagen

  Steria Biometrics

  Tord Bjørnevaagen er sivilingeniør i fysikk og matematikk. Han jobber med å utvikle søketeknologi for fingeravtrykk i Steria Biometrics. Tord beskriver seg selv som en teknofil hobbyoppfinner, og har siden barneskolen hatt en stor fascinasjon for teknikk og vitenskap. Han valgte å studere fysikk og matematikk for å forstå mer om hvordan universet fungerer.

 • Norith Eckbo

  Marinbiolog

  Norith Eckbo er utdannet økotoksikolog og marinbiolog. Hun tar nå en doktorgrad der hun forsker på miljøgifter i Arktis og Antarktis. Tidligere har hun jobbet i Miljødirektoratet. Hun har jobbet mye med forskningsformidling og vitenskapsjournalistikk, noe hun brenner for. Norith er uhyre glad i å tegne verden med tall og prøver å gjøre verden bedre med biologisk kunnskap.

 • Clare Seville

  Rådgiver

  Bleiker videregående skole

  Clare Seville jobber som rådgiver og karriereveileder ved Bleiker videregående skole i Asker. Hun har jobbet mye med bruk av grupper i karriereveiledning, og er mye brukt som foredragsholder og workshop-arrangør. Etter fullført master i karriereveiledning, utga hun i 2013 heftet «Gruppeveiledning» (PedLex Forlag). Seville har 25 års erfaring fra den videregående skole, både offentlig og privat, fra Kirkenes til Oslo, som lærer, rådgiver, rektor og leder.

 • Hilde Widerøe Wibe

  Direktør

  Abelia

  Hilde Widerøe Wibe er direktør for næringspolitikk i Abelia (NHOs forening for teknologi og kunnskapsbedrifter). Hun har nesten 20 års erfaring fra ledelse, kommunikasjon og politikk, fra både privat og offentlig sektor. Tidligere har hun jobbet i Telenor, ICT-Norway og Nærings- og handelsdepartementet.

 • Jo Røislien

  Jo Røislien er forsker, statistiker og vitenskapsformidler. Han elsker tall, har hår som et norsk skogstroll og synes gårsdagen er sterkt overvurdert. Røislien har en doktorgrad i statistikk fra NTNU, og har blant annet vært programleder for suksess-serien Siffer på NRK1. I tillegg er han den første nordmannen som har vært programleder på Discovery Channel.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Realfag og utdanning

Klimakveld for lærere

11. nov.
kl. 17:00–20:00