Bli med på en forsinket R-møtefest med faglig innhold!

Meld meg på

Beskrivelse

Som deltaker på R-møtet 2021 inviteres du til en forsinket festkveld 21. mai 2022.

Vi starter dagen med faglig innhold kl. 12:00 og avslutter med en skikkelig fest. Arrangementet holdes på The Hub i Oslo. Tekna dekker reise, opphold og overnatting lørdag til søndag, slik som på R-møtet.

Programmet er ikke klart enda, men det blir bra i ekte Tekna-ånd, så hold av datoen!

Invitasjon med påmelding kommer.

Bakgrunn: Da Hovedstyret våren 2021 så at det ikke ble mulig med fysisk gjennomføring av R-møtet sa de samtidig at vi skulle samle alle deltakerne til en fest når det var mulig iht smitterestriksjonene. Selv om det nå er en del smitte og restriksjoner for arrangementer, håper og tror vi at situasjonen er bedre i mai. Vi inviterer alle som var representanter til R-møtet 2021 og de varaene som måtte stille pga forfall blant representantene. I tillegg inviteres selvsagt det sittende Hovedstyret frem til R-møtet 2021, Hovedstyrets utvalg, kontrollkomiteen, valgkomiteen, leder av Etisk råd, leder av Opptaksrådet ordfører og viseordfører.

Program og praktiske opplysninger om reisebestillinger kommer.