26. mai
kl. 11:00–17:00

Avdelingsutvalget inviterer avdelingstillitsvalgte til forberedende samling før det kommende Representantskapsmøtet i juni 2019. Hovedformålet med samlingen vil være å gjennomgå og diskutere sakene som kommer opp på R-møtet 2019.

Meld meg på

Tekna dekker reise og opphold for to personer fra hver avdeling, ikke medregnet avdelingsutvalget. Reise dekkes etter reiseregning.

Avdelingene kan stille med ytterligere representanter på samlingen for egen regning.

NB! Bruk kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet til å oppgi hvilken avdeling du representerer.

Praktisk info

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly), og for selve samlingen inklusive alle måltider. Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Eventuelle flybilletter må du bestille selv hos Egencia på telefon : 23 15 04 99 eller e-post : customer_service@egencia.no. Referanse er: Avdelingssamling/190003. Presiser at fakturaen skal til: Tekna v/Avdelingsutvalget, Postboks 2312 Solli; 0201 Oslo.

Reiseregning

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiansvarlig i Tekna Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no.

Skriv ut

10:30 - 11:00

Registrering og enkel bevertning

11:00 - 11:10

Velkommen

ved Avdelingsutvalgets leder

11:10 - 11:30

Kort om Avdelingsutvalget og deres oppgaver

ved Avdelingsutvalgets nestleder

11:30 - 12:15

Hva er R-møte?

ved Emil Nygaard Nilsen

12:15 - 12:30

Pause

12:30 - 13:00

Innlegg ved president Lise Lyngsnes Randeberg

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:45

Saker til Representantskapsmøte presenteres og diskuteres

14:45 - 15:00

Pause

15:00 - 15:45

Saker til Representantskapsmøte presenteres og diskuteres

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 16:30

Orientering om forretningsorden og redaksjonskomite

ved Teknas ordfører Frøydis Bjerke

16:30 - 16:50

Nyheter på tillitsvalgtnettet etc.

ved avdelingsutvalgets sekretær Roy Eskild Banken

16:50 - 17:00

Avslutning

17:00 - 19:00

Middag for de som har anledning til dette