21.–29. mars
Microsoft Teams, Nettbasert

Velkommen til kurset "(R) Betongrehabilitering", kurset gjennomføres heldigitalt våren 2023. Vi kommer til å streame det live via Teams, og vi deler det opp over to uker, så Del 1 er: 21. - 23. mars og Del 2 er: 28. - 29. mars inkl. eksamen.

Meld meg på

"(R) Betongrehabilitering" er et trinn på kompetansestigen til produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering i henhold til krav til kompetanse i norsk standard.

Kompetansebevis i utførelsesklasse 1, 2 og 3 tildeles alt avhengig av forkunnskaper, praksis (erfaring innen betongrehabilitering) og kombinasjon av kurs godkjent av Betongopplæringsrådet.

Det er begrenset med antall plasser – maks antall deltakere på kurset er 40 stk.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis deles ut etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kursene må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Eventuell avlysning vil skje før påmeldingsfristen og ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

OBS! For å få adgang til eksamen må man ha gjennomført hele kurset.

Skriv ut

Program Uke 12 - Del 1 - Tentativt!

Tirsdag 21. Mars 2023

08:30 - 09:15 Hilserunde på alle deltakere
Henny Cathrine, NFB og Tekna

09:15 - 09:30 Åpning, innledning
Jan Lindland, Stærk & Co AS

09:30 - 10:00 Betongkonstruksjoner – konstruksjonsforståelse
Jan Lindland, Stærk & Co AS

10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 11:45 Skademekanismer
Jan Lindland, Stærk & Co AS

11:45 - 12:00 Pause

12:00 - 12:30 Feil ved prosjektering og utførelse
Jon Luke, Norconsult AS

12:30 – 13:15 Eksempler på skader
Jon Luke, Norconsult AS

13:15 – 14:00 Lunsj

14:00 - 14:30 Gruppediskusjon – Nedbrytningsmekanismer
(Ansvarlig Jon Luke, Norconsult AS)

14:30 - 15:15 Rammebetingelser - lover og forskrifter
Hilde R. Isaksen, Norconsult AS

15:15 - 15:30 Pause

15:30 - 16:15 Rammebetingelser – standarder
Hilde R. Isaksen, Norconsult A

16:15 – 16:25 Pause

16:25 - 16:55 Rehabiliteringsprosessen
Jon Luke, Norconsult AS

16:55 - 17:30 Reparasjonsprinsipper og reparasjonsmetoder i NS-EN 1504-9 - Valg av metode
Jon Luke, Norconsult AS

Ca. 17:30 Slutt for dagen

Onsdag 22. Mars 2023

09:00 - 09:45 Tilstandskontroll
Lasse Ruud, WSP AS

09:45 - 10:00 Pause

10:00 – 10:45 Undersøkelsesmetoder ved tilstandsanalyse
Lasse Ruud, WSP AS

10:45 – 11:15 Gruppediskusjon: Tilstandsanalyse
(Ansvarlig Lasse Ruud, WSP AS)

11:15 - 12:00 Forbehandling
Geir Lunde, Sika AS

12:00 - 12:10 Pause

12:10 – 13:00 Fjerning av betong
Geir Lunde, Sika AS

13:00 - 13:45 Lunsj

13:45 - 14:30 Mørtling / håndmørtel
Trond Helgedagsrud, Mapei AS

14:30 - 15:00 Tørrsprøyting
Trond Helgedagsrud, Mapei AS

15:00 - 15:15 Pause

15:15 - 15:45 Utstøping med betong / våtsprøyting
Trond Helgedagsrud, Mapei AS

15:45 - 16:15 Gruppediskusjon / eksempel: Reparasjon
(Ansvarlig Trond Helgedagsrud, Mapei AS)

Ca. 16:15 Slutt for dagen

Torsdag 23. Mars 2023

09:00 – 09:45 Reparasjon i vann
Paul Stavem, Mapei AS

09:45 - 10:00 Pause

10:00 - 10:45 Reparasjon av riss og sprekker
Paul Stavem, Mapei AS

10:45 - 11:00 Pause

11:00 - 11:45 Overflatebehandling
Paul Stavem, Mapei AS

11:45 - 12:15 Gruppediskusjon: Overflatebehandling
(Ansvarlig Paul Stavem, Mapei AS)

12:15 - 13:00 Realkalisering
Iain Miller, Millab Consult AS

Lunch 13:00 – 13:45

13:45 - 14:30 Kloriduttrekk
Iain Miller, Millab Consult AS

14:30 - 14:45 Pause

14:45 - 15:30 Katodisk beskyttelse
Jon Luke, Norconsult AS

15:30 - 15:45 Pause

15:45 - 16:30 Katodisk beskyttelse forts.
Trond Østmoen, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

16:30 - 17:00 Gruppediskusjon: Elektrokjemiske metoder
(Ansvarlig Trond Østmoen, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS)

Ca. 17:00 Slutt for dagen

Program Uke 13 - Del 2 Tentativt!

Tirsdag 28. Mars 2023

09:00 – 09:45 Forsterkning av betongkonstruksjoner
Trond Østmoen, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

09:45 – 10:10 Etterisolering
Trond Østmoen, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

10:10 - 10:25 Pause

10:25 - 11:15 Beskrivelse / konkurransegrunnlag
Trond Østmoen, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

11:15 – 11:30 Pause

11:30 – 12:00 Måleregler
Stig Arne Lerfald, Lerfald Bygg & Anlegg AS

12:00 – 13:00 Kalkulasjon
Stig Arne Lerfald, Lerfald Bygg & Anlegg AS

13:00 - 13:45 Lunch

13:45 - 14:30 Avfallshåndtering
Stig Arne Lerfald, Lerfald Bygg & Anlegg AS

14:30 – 14:40 Pause

14:40 – 15:25 Rigg og drift
Stig Arne Lerfald, Lerfald Bygg & Anlegg AS

15:25 - 15:40 Pause

15:40 - 16:25 HMS – SHA
Stig Arne Lerfald, Lerfald Bygg & Anlegg AS

16:25 Slutt for dagen

Onsdag 29. Mars 2023

08:30 – 09:15 Kontroll og prøving
Stig Arne Lerfald, Lerfald Bygg & Anlegg AS

09:15 – 09:30 Pause

09:30 - 10:15 Kontroll og prøving forts.
Stig Arne Lerfald, Lerfald Bygg & Anlegg AS

10:15 – 10:30 Pause

10:30 – 11:00 Planlegging av arbeidene
Christoffer Astrup, Norconsult AS

11:00 - 11:30 Gjennomføring av arbeidene & Prosjektevaluering
Christoffer Astrup, Norconsult AS

11:30 - 12:00 Gruppediskusjon: Prosjektplanlegging og gjennomføring
(Ansvarlig Christoffer Astrup, Norconsult AS)

12:00 – 12:30 Lunch

12:30 - 16:00 Avsluttende eksamen

Hjelpemidler: Kursmateriell + eventuelt NS
NB! Si i fra på forhånd hvis lese- og/eller skrivevansker etc.

Avsluttende eksamen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

NFF Jubileumskonferanse

9. feb.
kl. 12.00–16.00

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Trondheim: Ekskursjon til Nydalsbrua

9. feb.
kl. 16.00–19.00
Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

P1 - Kurs i tilslagskontroll

13.–16. feb.