"(R) Betongrehabilitering" er et trinn på kompetansestigen til produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering i henhold til krav til kompetanse i norsk standard.

Meld meg på

Kompetansebevis i utførelsesklasse 1, 2 og 3 tildeles alt avhengig av forkunnskaper, praksis (erfaring innen betongrehabilitering) og kombinasjon av kurs godkjent av Betongopplæringsrådet.

Det er begrenset med antall plasser – maks antall deltakere på kurset er 40 stk.

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis deles ut etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1100,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kursene må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se www.betongopplæring.no

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Eventuell avlysning vil skje før påmeldingsfristen. Vi tar ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter og annet. Ved frafall fra kurset må full kursavgift betales.

OBS! Det kreves full tilstedeværelse i undervisningen for å få adgang til eksamen.

Om du trenger hotell, bestilles dette av hver enkelt deltaker selv. Ring hotellet på tlf. 63 94 94 94 for rombestilling.
Rom/frokost kr. 1250; per person i enkeltrom.

Skriv ut

Mandag

08:30 - 09:15

Registrering av deltakerne

09:15 - 09:30

Åpning, innledning

 • Orientering om kurset, krav til kompetansebevis
 • Dokumentasjon av forkunnskaper og relevant praksis

09:30 - 10:00

Betongkonstruksjoner - konstruksjonsforståelse

 • Betongens historie
 • Betongens sammensetning
 • Virkemåte armert betong (slakk-/spennarmering)
 • Konstruksjonsforståelse

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:45

Skademekanismer

 • Armeringskorrosjon
 • Karbonatisering
 • Klorider
 • Frostskader
 • Fysiske angrep
 • Alkaliereaksjoner
 • Utluting
 • Syreangrep
 • Sulfat- /nitratangrep
 • Biologisk nedbryting
 • Belastningsskader

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 12:30

Feil ved prosjektering og utførelse

 • Miljøpåvirkning
 • Materialvalg
 • Detaljløsninger
 • Utstøping
 • Overdekning
 • Vannavrenning
 • Fuger
 • Etterbehandling
 • Utvikling av bestandighetskrav i standarden

12:30 - 13:15

Lunsj

13:15 - 14:00

Eksempler på skader

 • Eksempler på ulike skader på bruer, kaier, fasader, master, parkeringshus, dammer etc.

14:00 - 14:30

Gruppediskusjon - Nedbrytningsmekanismer

14:30 - 15:15

Rammebetingelser - lover og forskrifter

 • PBL
 • AML
 • Lov om kulturminner
 • Forurensningsloven
 • Lov om offentlig anskaffelse
 • Lov om håndverkertjenester
 • Byggherreforskriften
 • Internkontrollforskriften
 • SAK 10 og TEK 10
 • Arbeidstilsynets forskrifter

15:15 - 15:45

Rammebetingelser - standarder

 • NS-EN 1504 del 1 til 10
 • NS-EN 1990, 1991 og 1992 + NA
 • NS 3420
 • NS-EN 13670+NA
 • NS-EN 206+NA
 • NS 14487 del 1 og 2 + NA
 • NS-EN 12696
 • Kompetansekrav
 • Kontraktstandarder
 • NS 3424, NS 8400, NS 8401, NS 8430

15:45 - 16:00

Pause

16:30

Rehabiliteringsprosessen

 • Tilstandsanalyse
 • Reparasjonsstrategi
 • Prosjekteringsfasen
 • Utførelsesfasen
 • Bruksfasen
 • Prøveprosjekt

16:30 - 17:15

Reparasjonsprinsipper og reparasjonsmetoder i NS-EN 1504-9 - Valg av metode

 • Gjennomgang / oppbygging av standarden
 • Prosjektfaser
 • Reparasjonsstrategi
 • Beskrivelse av ulike utbedringsprinsipp
 • Beskrivelse av ulike reparasjonsmetoder
 • Levetidskostnad

18:45

Slutt for dagen

Tirsdag

09:15 - 10:00

Tilstandskontroll

 • NS 3424/SVV-håndbok
 • Analysenivåer
 • Faseinndeling
 • Planleggingsfase
 • Vurderingsfase
 • Rapportering
 • Tilstandsgrad / konsekvensgrad
 • NS-EN 1504-9
 • Betydningen av tilstabdsanalyse

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:00

Undersøkelsesmetoder ved tilstandsanalyse

 • Visuell kontroll
 • Bomkontroll
 • Overdekning
 • Karbonatisering
 • Kloridinnhold/kloridprofil
 • Potensialmåling
 • Rissvidde
 • Heftfasthet
 • Trykkfasthet
 • Armeringstilstand
 • Strukturanalyse - plan-/tynnslip
 • Malingsprøve

11:00

Gruppediskusjon: Tilstandsanalyse

11:30 - 12:30

Forbehandling

 • Hovedinndeling i mekaniske, kjemiske og termiske metoder
 • Tørr-/våtsandblåsing
 • Vakuumblåsing
 • Sandvasking
 • Høytrykkspyling
 • Lavtrykkspyling
 • Lettblåsing med kalk
 • Tørrisrensing
 • Sliping
 • Fresing
 • Blastring
 • Nåle-/prikkhamring
 • Flammerensing
 • Kjemisk malingsfjerning
 • Fordeler/ulemper med de ulike metodene
 • HMS
 • NS-EN 1504-10 + NA

12:30 - 12:45

Pause

12:45 - 13:30

Fjerning av betong

 • Kriterier for fjerning av betong
 • Konsekvens for bæreevne
 • Håndmeisling
 • Elektrisk meisling eller med lufthammer
 • Vannmeisling
 • Fresing
 • Miniblastring
 • Sårutforming
 • Rengjøring av armeringen
 • Fordeler/ulemper med de ulike metodene
 • HMS
 • NS-EN 1504-10 + NA

13:30 - 14:15

Lunsj

14:15 - 15:00

Mørtling / håndmørtel

 • Mørtel, heftbro og korrosjonsbeskyttelse
 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 1504-3, 4, 7 og 10 + NA

15:00 - 15:30

Tørrsprøyting

 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 1504-3 og 10 + NA

15:30 - 15:45

Pause

15:45 - 16:15

Utstøping med betong / våtsprøyting

 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 206 + NA
 • NS-EN 13670 + NA
 • NS-EN 14487 del 1 og 2 + NA

16:15 - 16:45

Gruppediskusjon / eksempel: Reparasjon

16:45 - 17:30

Reparasjon i vann

 • Krav til materialer
 • Krav til utførelse for ulike metoder
 • Rørstøp
 • Rescon-metoden
 • Injeksjon med forflytting
 • Bruk av epoksymørtel
 • HMS
 • NS-EN 1504-3 og 10 + NA

17:30 - 17:45

Pause

17:45 - 18:30

Reparasjon av riss og sprekker

 • Døde, levende og betente riss
 • Tolking av risstype
 • Pensling
 • Gjenstøping
 • Forsegling
 • Fuging
 • Krav til materiale, utførelse og utstyr
 • HMS
 • NS-EN 1504-5 og 10 + NA

18:30

Slutt for dagen

Onsdag

09:15 - 10:45

Overflatebehandling

 • Hydrofoberende impregnering
 • Impregnering
 • Filmdannende maling/belegg
 • Materialegenskaper
 • Funksjonskrav
 • Porefylling
 • Krav til utførelse
 • HMS
 • NS-EN 1504 2 og 10 + NA

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:30

Gruppediskusjon: Overflatebehandling

11:30 - 12:15

Realkalisering

 • Virkemåte
 • Ulike teknikker/metoder
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Behandlingsprosessen
 • Krav til forarbeider
 • Krav til utførelse
 • Krav til materialer
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Dokumentasjonskriterier
 • Kontroll under prosessen
 • HMS
 • CEN/TC 14038-1

12:15 - 12:45

Kloriduttrekk

 • Virkemåte
 • Ulike teknikker/metoder
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Behandlingsprosessen
 • Krav til forarbeider
 • Krav til utførelse
 • Krav til materialer
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Dokumentasjonskriterier
 • Kontroll under prosessen
 • HMS

12:45 - 13:00

Pause

13:00 - 13:45

Katodisk beskyttelse

 • Virkemåte
 • Ulike anodesystemer
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelse
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Beskyttelseskriterier
 • Drift, styring og overvåking
 • Kontroll
 • HMS
 • NS-EN 12696

13:45 - 14:30

Lunsj

14:30 - 15:30

Katodisk beskyttelse forts.

15:30 - 16:00

Gruppediskusjon: Elektrokjemiske metoder

16:00 - 16:15

Etterisolering

 • Effekt ved etterisolering
 • Metoder
 • Krav til utførelse
 • Fordeler / ulemper

16:15 - 16:45

Forsterkning av betongkontruksjoner

 • Forsterkning med karbonfiber
 • Forsterkning med stålplater
 • Påstøp/samvirke
 • Ekstern oppspenning
 • Fordeler og ulemper ved ulike metoder
 • Krav til materialer, utførelse og utstyr
 • HMS

16:45 - 17:00

Pause

17:00 - 17:45

Beskrivelse / konkurransegrunnlag

 • NS 3450
 • Oppbygging av konkurransegrunnlag
 • Hensikt
 • Teknisk del og genrell del
 • Hjelpemidler (SVV/RIF/NB)

17:45 - 18:15

Måleregler

 • Måleregler for mekanisk reparasjon komplett
 • Måleregler for mekanisk reparasjon
 • Deloperasjoner
 • Måleregler for forbehandling, porefylling
 • Måleregler for realkalisering og kloriduttrekk
 • Måleregler for katodisk beskyttelse
 • Måleregler for overflatebehandling
 • Oppmåling/mengderegulering

18:15

Slutt for dagen

Torsdag

09:15 - 10:15

Kalkulasjon

 • Kalkulasjonsmetoder
 • Personalkostnader
 • Kostnader utstyr / maskiner
 • Materialkostnader
 • Rigg og drift
 • Andre kostnader
 • Kalkylekontroll
 • Etterkalkyle
 • Eksempel

10:15 - 10:45

Gruppediskusjon: Kalkulasjon

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:45

Planlegging av arbeidene

 • Kontraktsgjennomgang
 • Kontrakt
 • Garantier
 • Forhold til under-/sideentreprenør
 • Vurdering av utstyrsbehov
 • Fremdriftsplan
 • Ressursplan
 • SHA/HMS
 • Materialbestilling
 • Rutiner
 • Kvalitetsplan
 • Prosjekthåndbok
 • Dokumenthåndtering

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 12:45

Rigg og drift

 • Betydningen av god rigg og drift
 • Viktige forhold knyttet til byggherren, brukere og omgivelser
 • Riggområde
 • Riggutstyr
 • Tilkomst/adkomst
 • Sikring/tildekking
 • Varsling/informasjon
 • Sikkerhetsklarering
 • Eksempler

12:45 - 13:00

Pause

13:00 - 13:30

HMS - SHA

 • Generelt (historie, begreper, betydning, statistikk)
 • Lover og forskrifter
 • SHA-plan
 • Roller og ansvarslinjer
 • Forhåndsmelding
 • Sikker jobbanalyse
 • Vernerunder
 • Spesielle utfordringer ved rehabilitering
 • Forslag til tiltak/eksempler

13:30 - 14:15

Lunsj

14:15 - 15:00

Avfallshåndtering

 • Generelt om ytre miljø
 • Påvirkning på ytre miljø ved betongrehabilitering
 • Lover og forskrifter
 • Avfallsplan
 • Miljøkartlegging
 • Materialprøver
 • Avfallshåndtering og kildesortering
 • Dokumentasjon

15:00 - 15:45

Gjennomføring av arbeidene

 • NS-EN 1504-10 + NA
 • Roller i prosjektet
 • Møter
 • Daglig drift
 • Dokumentasjon
 • Oppmåling
 • Endringer
 • Regningsarbeider
 • Varsling
 • HMS-gjennomføring
 • Økonomioppfølging
 • Fremdriftsoppfølging

15:45 - 16:15

Gruppediskusjon: Prosjektplanlegging og gjennomføring

16:15 - 16:30

Pause

16:30 - 17:15

Kontroll og prøving

 • Kvalitetsplan
 • Kontrollplan
 • Krav til kompetanse
 • Kontrollklasser / kontrollomfang
 • Uavhengig kontroll
 • Kontrollrutiner
 • Kontrollmetoder
 • Kontrolljournal
 • Dokumentasjon
 • Avvikshåndtering
 • NS-EN 1504-serien
 • RIF-veiledning

17:30 - 18:15

Kontroll og prøving forts.

18:15 - 18:35

Prosjektevaluering

 • Sluttrapport
 • Overlevering/overtakelse
 • Sluttoppgjør
 • Prosjektevaluering
 • Sluttdokumentasjon

18:35

Slutt for dagen

Fredag

09:15 - 12:45

Avsluttende eksamen

Hjelpemidler: Kursmateriell + eventuelt NS
NB! Si i fra på forhånd hvis lese- og/eller skrivevansker etc.

12:45

Kurs slutt

 • Christoffer Astrup

  Avdelingsleder og Prosjektleder

  Consolvo AS

 • Trond Helgedagsrud

  Produktsjef

  Mapei AS Prod. av Kjemisk/Tekniske Produkter

 • Hilde Rannem Isaksen

  Avdelingsleder

  Norconsult AS

 • Stig Arne Lerfald

  Park & Anlegg AS

 • Jan Lindland

  daglig leder

  Stærk & Co AS

 • Jon Luke

  Multiconsult Norge AS

 • Geir Lunde

  Sika Norge AS

 • Ole Kristian Prestrud

  Ingeniør

  Multiconsult Norge AS avd Oslo

 • Lasse Bjerke Ruud

  Prosjektleder

  WSP Norge AS

 • Paul Stavem

  Technical Manager

  Mapei AS Prod. av Kjemisk/Tekniske Produkter

 • Trond Albert Østmoen

  sivilingeniør

  Dr Ing A Aas-Jakobsen AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Plan og bygningsloven - TEK17

8.–9. des.
Streaming, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Massehåndtering

9. des.
kl. 14:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Betong og trekonstruksjoner

10. des.
kl. 11:00–12:30
Streaming, Nettbasert