30. nov.–4. des. 2015
Dette arrangementet er ikke lenger aktivt, se vår kalender for kommende kurs og arrangementer.

Kurset er en kursmodul i et opplæringsprogram for å sikre at personell innenfor betongrehabilitering har kompetanse i samsvar med kompetansekravene i NS-EN 1504-9:2008 + NA 2012. Med bakgrunn i forkunnskaper, praksis (erfaring innen betongrehabilitering) og gjennomførte kursmoduler i opplæringsprogrammet, utsteder Betongopplæringsrådet kompetansebevis for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas for ulike utførelsesklasser innen betongrehabilitering.

Meld meg på

Kurset gir en grunnleggende innføring i betongskader og nedbrytningsmekanismer, rehabiliteringsprosessen, rammebetingelser, oppbygging og gjennomføring av tilstandsanalyse, undersøkelsesmetoder, reparasjonsprinsipper og reparasjonsmetoder, krav til materialer, utførelse, prøving og kontroll for ulike reparasjonsmetoder, beskrivelse av rehabiliteringsarbeider, planlegging og gjennomføring av reparasjonsarbeider, kalkulasjon, HMS og SHA, avfallshåndtering og måleregler.

Det anbefales å ha grunnleggende kunnskaper i betongteknologi tilsvarende kurset U1 – «Praktisk betongteknologi for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas».

Kursets målgruppe er først og fremst personell som skal bli produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering, men kurset er også nyttig både for materialeleverandører, byggherrer og rådgivere.

Med bakgrunn i bestått eksamen i dette kurset og kurset U1 – «Praktisk betongteknologi for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas», relevante forkunnskaper og praksis, vil Betongopplæringsrådet kunne utstede kompetansebevis for produksjoner, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering.

Oppstart mandag 30. november med registrering klokken 09:00, første forelesning klokken 09:15.

Skriv ut

Mandag, dag 1

09.00 - 09.15

Registrering

09.15 - 09.30

Åpning, innledning

 • Orientering om kurset, krav til kompetansebevis
 • Dokumentasjon av forkunnskaper og relevant praksis

Betongkonstruksjoner – konstruksjonsforståelse

 • Betongens historie
 • Betongens sammensetning
 • Virkemåte armert betong (slakk-/spennarmering)
 • Konstruksjonsforståelse

Skademekanismer

 • Armeringskorrosjon
 • Karbonatisering
 • Klorider
 • Frostskader
 • Fysiske angrep
 • Alkaliereaksjoner
 • Utluting
 • Syreangrep
 • Sulfat-/nitratangrep
 • Biologisk nedbrytning
 • Belastningsskader
 • Nedbrytningskurve

Feil ved prosjektering og utførelse

 • Miljøpåvirkning
 • Materialvalg
 • Detaljløsninger
 • Utstøping
 • Overdekning
 • Vannavrenning
 • Fuger
 • Etterbehandling
 • Utvikling av bestandighetskrav i standarden

Eksempler på skader

 • Eksempler på ulike skader på bruer, kaier, fasader, master, parkeringshus, dammer etc.

Gruppediskusjon: Nedbrytningsmekanismer

Rammebetingelser – lover og forskrifter

 • PBL
 • AML
 • Lov om kulturminner
 • Forurensingsloven
 • Lov om offentlige anskaffelse
 • Lov om håndverkertjenester
 • Byggeherreforskriften
 • Internkontrollforskriften
 • SAK 10 og TEK 10
 • Arbeidstilsynets forskrifter
 • Forskrift om identifikasjonskort

Rammebetingelser – standarder

 • NS-EN 1504 del 1 til 10
 • NS-EN 1990, 1991 og 1992 + NA
 • NS 3420
 • NS-EN 13670+NA
 • NS-EN 206+NA
 • NS 14487 del 1 og 2 + NA
 • NS-EN 12696
 • Kompetansekrav
 • Kontraktsstandarder
 • NS 3424, NS 8400, NS 8401, NS 8430

Rehabiliteringsprosessen

 • Tilstandsanalyse
 • Reparasjonsstrategi
 • Prosjekteringsfasen
 • Utførelsesfasen
 • Bruksfasen
 • Prøveprosjekt

Reparasjonsprinsipper og reparasjonsmetoder i NS-EN 1504-9 – valg av metode

 • Gjennomgang/oppbygging av standarden
 • Prosjektfaser
 • Reparasjonsstrategi
 • Beskrivelse av ulike utbedringsprinsipp
 • Beskrivelse av ulike reparasjonsmetoder
 • Levetidskostnad

Middag

Bookes gjennom hotellet. Kun for de som har bestilt.

Tirsdag, dag 2

Tilstandskontroll

 • Gjennomgang NS 3424/SVV-håndbok
 • Analysenivåer
 • Faseinndeling
 • Planleggingsfase
 • Vurderingsfase
 • Rapportering
 • Tilstandsgrad/konsekvensgrad
 • NS-EN 1504-9
 • Betydningen av tilstandsanalyse

Undersøkelsesmetoder ved tilstandsanalyse

 • Visuelle kontroll
 • Bomkontroll
 • Overdekning
 • Karbonatisering
 • Kloridinnhold/kloridprofil
 • Potensialmåling
 • Rissvidde
 • Heftfasthet
 • Trykkfasthet
 • Armeringstilstand
 • Strukturanalyse – plan-/tynnslip
 • Malingsprøve

Gruppediskusjon: Tilstandsanalyse

Forbehandling

 • Hovedinndeling i mekaniske, kjemiske og termiske metoder
 • Tørr-/våtsandblåsing
 • Vakuumblåsing
 • Sandvasking
 • Høyttrykkspyling
 • Lavtrykksvasking
 • Lettblåsing med kalk
 • Tørrisrensing
 • Sliping
 • Fresing
 • Blastring
 • Nåle-/prikkhamring
 • Flammerensing
 • Kjemisk malingsfjerning
 • Fordeler/ulemper med de ulike metodene
 • HMS
 • NS-EN 1504-10 + NA

Fjerning av betong

 • Kriterier for fjerning av betong
 • Konsekvens for bæreevne
 • Håndmeisling
 • Elektrisk meisling eller med lufthammer
 • Vannmeisling
 • Fresing
 • Miniblastring
 • Sårutforming
 • Rengjøring av armeringen
 • Fordeler/ulemper med de ulike metodene
 • HMS
 • NS-EN 1504-10 + NA

Mørtling/håndmørtel

 • Mørtel, heftbro og korrosjonsbeskyttelse
 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 1504-3, 4, 7 og 10 + NA

Tørrsprøyting

 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 1504-3 og 10 + NA

Utstøpning med betong/våtsprøyting

 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 206 + NA
 • NS-EN 13670 + NA
 • NS-EN 14487 del 1 og 2 + NA

Gruppediskusjon/eksempel: reparasjon

Metoder for reparasjon i vann

 • Krav til forbehandling
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelsen
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • HMS
 • NS-EN 1504-3 og 10 + NA

Reparasjon i vann

 • Krav til materialer
 • Krav til utførelse for ulike metoder
 • Rørstøp
 • Rescon-metoden
 • Injeksjon med forflytting
 • Bruk av epoksymørtel
 • HMS
 • NS-EN 1504-3 og 10 + NA

Reparasjon av riss og sprekker

 • Døde, levende og betente riss
 • Tolking av risstype
 • Pensling
 • Gjenstøping
 • Forsegling
 • Fuging
 • Krav til materiale, utførelse og utstyr
 • HMS
 • NS-EN 1504-5 og 10 + NA

Middag

Bookes gjennom hotellet. Kun for de som har bestilt.

Onsdag, dag 3

Overflatebehandling

 • Hydrofoberende impregnering
 • Impregnering
 • Filmdannende maling/belegg
 • Materialegenskaper
 • Funksjonskrav
 • Porefylling
 • Krav til utførelse
 • HMS
 • NS-EN 1504 2 og 10 + NA

Gruppediskusjon: Overflatebehandling

Realkalisering

 • Virkemåte
 • Ulike teknikker/metoder
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Behandlingsprosessen
 • Krav til forarbeider
 • Krav til utførelse
 • Krav til materialer
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Dokumentasjonskriterier
 • Kontroll under prosessen
 • HMS
 • CEN/TC 14038-1

Kloriduttrekk

 • Virkemåte
 • Ulike teknikker/metoder
 • Muligheter og begrensninger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Behandlingsprosessen
 • Krav til forarbeider
 • Krav til utførelse
 • Krav til materialer
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Dokumentasjonskriterier
 • Kontroll under prosessen
 • HMS

Katodisk beskyttelse

 • Virkemåte
 • Ulike anodesystemer
 • Muligheter og begrensinger
 • Erfaringer
 • Installasjonsprosedyre
 • Krav til materialer
 • Krav til utførelse
 • Krav til utstyr
 • Krav til etterbehandling
 • Beskyttelseskriterier
 • Drift, styring og overvåking
 • Kontroll
 • HMS
 • NS-EN 12696

Etterisolering

 • Effekt ved etterisolering
 • Metoder
 • Krav til utførelse
 • Fordeler/ulemper

Forsterkning av betongkonstruksjoner

 • Forsterkning med karbonfiber
 • Forsterkning med stålplater
 • Påstøp/samvirke
 • Ekstern oppspenning
 • Fordeler og ulemper ved ulike metoder
 • Krav til materialer, utførelse og utstyr
 • HMS

Beskrivelse/konkurransegrunnlag

 • NS 3450
 • Oppbygging av konkurransegrunnlag
 • Hensikt
 • Teknisk del og generell del
 • Hjelpemidler (SVV/RIF/NB)

Måleregler

 • Måleregler for mekanisk reparasjon komplett
 • Måleregler for mekanisk reparasjon
 • Deloperasjoner
 • Måleregler for forbehandling, porefylling
 • Måleregler for realkalisering og kloriduttrekk
 • Måleregler for katodisk beskyttelse
 • Måleregler for overflatebehandling
 • Oppmåling/mengderegulering

Middag

Bookes gjennom hotellet. Kun for de som har bestilt.

Torsdag, dag 4

Kalkulasjon

 • Kalkulasjonsmetoder
 • Personalkostnader
 • Kostnader utstyr og maskiner
 • Materialkostnader
 • Rigg og drift
 • Andre kostnader
 • Kalkylekontroll
 • Etterkalkyle
 • Eksempel

Gruppediskusjon: Kalkulasjon

Planlegging av arbeidene

 • Kontraktsgjennomgang
 • Kontrakt
 • Garantier
 • Forhold til under-/sideentrepriser
 • Vurdering av utstyrsbehov
 • Fremdriftsplan
 • Ressursplan
 • SHA/HMS
 • Materialbestilling
 • Rutiner
 • Kvalitetsplan
 • Prosjekthåndbok
 • Dokumenthåndtering

Rigg og drift

 • Betydningen av god rigg og drift
 • Viktige forhold knyttet til byggherren, brukere og omgivelser
 • Riggområde
 • Riggutstyr
 • Tilkomst/adkomst
 • Sikring/tildekking
 • Varsling/informasjon
 • Sikkerhetsklarering
 • Eksempler

SHA

 • Generelt (historie, begreper, betydning, statistikk)
 • Lover og forskrifter
 • SHA-plan
 • Roller og ansvarslinjer
 • Forhåndsmelding
 • Sikker jobbanalyse
 • Vernerunder
 • Spesielle utfordringer ved rehabilitering
 • Forslag til tiltak/eksempler

Avfallshåndtering

 • Generelt om ytre miljø
 • Påvirkning på ytre miljø ved betongrehabilitering
 • Lover og forskrifter
 • Avfallsplan
 • Miljøkartlegging
 • Materialprøver
 • Avfallshåndtering og kildesortering
 • Dokumentasjon

Gjennomføring av arbeidene

 • NS-EN 1504-10 + NA
 • Roller i prosjektet
 • Møter
 • Daglig drift
 • Dokumentasjon
 • Oppmåling
 • Endringer
 • Regningsarbeider
 • Varsling
 • HMS-gjennomføring
 • Økonomioppfølging
 • Fremdriftssoppfølging

Kontroll og prøving

 • Kvalitetsplan
 • Kontrollplan
 • Krav til kompetanse
 • Kontrollklasser/kontrollomfang
 • Uavhengig kontroll
 • Kontrollrutiner
 • Kontrollmetoder
 • Kontrolljournal
 • Dokumentasjon
 • Avvikshåndtering
 • NS-EN 1504-serien
 • RIF-veiledning

Gruppediskusjon: Kontroll og prøving

Middag

Bookes gjennom hotellet. Kun for de som har bestilt.

Fredag, dag 5

Prosjektevaluering

 • Sluttrapport
 • Overlevering/overtakelse
 • Sluttoppgjør
 • Prosjektevaluering
 • Sluttdokumentasjon

09.00 - 12.00

Avsluttende eksamen

 • Hjelpemidler: kursmateriell + eventuelt NS
 • NB! Si ifra på forhånd hvis lese- og eller skrivevansker etc.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

30. nov.–14. des.

Bygg, anlegg og eiendom

Plan og bygningsloven i praksis – TEK 17

7.–8. des.

Bygg, anlegg og eiendom

Miljøriktig materialvalg

10. jan. 2023
kl. 10.00–16.30
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM