18.–25. nov.
Zoom, VIDEO

Var du med på introduksjonskurset vårt og er sulten på mer? Eller har du selv lært deg enkel Python-programmering og vil ha litt påfyll? Tekna Agder arrangerer et nytt kurs sammen med Simula Kodeskolen der vi ser på mulighetene for å bruke Python til databehandling og visualisering.

Meld meg på

Beskrivelse

Online-kurs over to økter à tre timer. Torsdag 18. november fra klokken 17.00 til 20.00 og torsdag 25. november fra klokken 17.00 til 20.00. Det samme kurset settes også opp mandag 1. og mandag 8. november og du kan melde deg på det kurset her, dersom mandager er en bedre dag for deg enn torsdager.

OBS: Dersom du allerede kan Pandas, så er dette ikke kurset for deg. Dette er for de som vil starte helt fra grunnen av med dette.

Over to kvelder tar vi neste steg med Python og lærer å skrive funksjoner, blokker med kode som kan løse bestemte oppgaver som kan gjenbrukes. I tillegg lærer vi om dictionaries (oppslagsverk), en datastruktur i Python. Dette bruker vi så for å bli kjent med Pandas, en Python-pakke for databehandling, og Plotly Express, en pakke for plotting og visualisering av data. Plotly express og Pandas er to pakker som er mye brukt i næringslivet, og spesielt Pandas er et nyttig og populært verktøy for analyse av data.

Kurset tar utgangspunkt i at deltakerne allerede behersker enkel Python-programmering, enten gjennom introduksjonskursene arrangert av Tekna tidligere, eller gjennom annen erfaring. Du kan ikke forvente å bli fullt utlært i Pandas og Plotly Express på to kvelder, men du vil få et godt innblikk i mulighetene som ligger i disse pakkene.

Kurset vil bli gjennomført som et videomøte med zoom. Zoom gjør det mulig å følge undervisning og kommunisere med hele gruppen, samtidig som det kan etableres grupperom med mindre grupper når dere jobber med oppgaver. Det anbefales at du har to skjermer tilgjengelig hvis mulig, slik at du kan følge med på kursholder, samtidig som du kan kode. Simula er vert for møtet med egen bedriftskonto, og du som deltager får tilsendt en link og blir med via en nettleser.

Du vil bruke modulen Spyder til å skrive og kjøre programmene du lager.

*Dette installerer du på forhånd ved å laste ned pakken Anaconda gratis fra nett her. *

Du vil få utdelt et kursmateriale og oppgaver.

Om Simula

Simula Research Laboratory AS ble etablert i 2001 og driver med grunnleggende langsiktig forskning innen IKT på et høyt internasjonalt nivå, med hovedmål å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer av verdi for samfunnet. Forskningen er organisert i store og fokuserte prosjekter innenfor fem delområder; kommunikasjonsteknologi, beregningsvitenskap, programvareutvikling, maskinlæring og kryptografi (datasikkerhet).

Gjennom datterselskapet Simulaskolen (Simula School of Research and Innovation AS) gjennomfører Simula en rekke utdanningsaktiviteter rettet mot skolen. For å møte samfunnets økende behov for grunnleggende programmeringskompetanse har de lansert Kodeskolen, som blant annet arrangerer kodekurs for lærere. Kursene er tilpasset lærernes behov i klasserommet og de nye kompetansemålene i fagfornyelsen.

Finn frem:

Påmeldte får tilsendt lenke i forkant