Hopp til innhold
2. juni
kl. 09.00–15.30

Om konferansen

I 2022 samarbeider Prosjekt Norge og Tekna for første gang om Prosjektkonferansen. Årets konferanse tar tempen på de siste trender innen prosjektfaget og heter derfor: Prosjekt 4.0 – Morgendagen er her!

Digitaliseringsbølgen skyller over oss og setter sitt preg på hvilke prosjekter vi velger å etablere og deres livssyklus. Digitalisering, automatisering, AI og industrialisering stiller nye krav til måten vi tenker prosjekter i et livssyklusperspektiv, bærekraft i prosjektsammenheng, og hvordan vi gjennomfører prosjektene våre. Det åpner opp muligheter og utfordringer for hva som er god prosjektpraksis, for eksempel knyttet til beslutningsprosesser, prosjektstyring og samarbeidsformer.   

Vi må dele, videreutvikle og implementere både kunnskap og arbeidsmåter – rett og slett skape god prosjektpraksis gjennom hele prosjektlivssyklusen.

Årets program

Digitaliseringen setter sitt preg på hvilke prosjekter vi velger å etablere, og sentrale prosesser i gjennomføringen. Vi spør: Hva kjennetegner prosjekt 4.0?

Hvordan påvirker digitalisering:

  • Beslutninger i og rundt prosjektet?
  • Styring i og av prosjekter?
  • Muligheten for et balansert utviklingsløp? Og livsløpsperspektiv?
  • Muligheten for bærekraftige valg i prosjektene våre?
  • Krav til endring i eksisterende systemer og helhetstenking?
  • Krav til endringer i kultur, tankesett og smarbeidsformer?

Gjennom dagen får vi perspektiver på hvordan Prosjekt 4.0 vil se ut, både fra et forskningsperspektiv og med beste-praksis utgangspunkt.

Innlederne jobber i og med prosjekter på tvers av bransjer og sektorer. 

Målgruppe

Målet med konferansen er å gi innsikt i fremtidens prosjekttankegang. Konferansen retter seg mot deg som jobber i og med prosjekt og prosjektbasert virksomhet og er relevant enten du er beslutningstaker eller har interesse for prosjekttankegang. 

Programmet skal inspirere og komme til nytte både for deg som jobber i store, komplekse prosjekter og for deg som jobber i prosjekter i mindre skala.

Du møter fagfolk fra akademia og fra praksis-siden, og programmet legges opp med ulike innlegg og mulighet til å møte andre for gode diskusjoner

Arrangører