Tekna, NITO og Advokatfirmaet Grette inviterer til kurs med fokus på praktisk anbudsrett, og de ulike entreprisestandardene.

Meld meg på

Beskrivelse

Et praktisk rettet kurs med følgende temaer:

  • Offentlige anskaffelser

  • Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)

  • Byggherreforskriften/uavhengig kontroll

  • Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.

  • Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

Målsetting

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter.
Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Vi fokuserer på de rettslige utfordringene du risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og fram til ferdigstillelse og sluttoppgjør.