31. mai–1. juni

Kurset i prosjektgjennomføring og økonomistyring er utviklet for å sikre gjennomføringen av prosjekter med riktige leveranser, til riktig tid og i henhold til budsjett.

Meld meg på

For prosjektleder er prosessforståelse, økonomisk innsikt, endringsledelse og avvikshåndtering viktig nøkkelkompetanse. Fokus rettes mot hvordan fordele, følge opp og styre det arbeidet som skal gjøres for at prosjektets leveranser lages, overleveres og godkjennes.

I prosjektets gjennomføringsfaser er det ikke uvanlig at det fremkommer nye behov og ønsker om endringer og tillegg. I dette kurset lærer deltagerne hvordan takle endringer uten å miste styringen.

Målet er å gjøre deg i stand til å se hva som er de viktigste fokusområdene i gjennomføringsfasen og gi deg gode verktøy for å lykkes.

Viktige tema på kurset

 • Hvordan skape et fundament som sikrer vellykket prosjektgjennomføring?
 • Hvordan utøve forutsigbar og god økonomisk styring av prosjekter?
 • Hvordan kartlegge tilgjengelige ressurser, tildele og følge opp arbeid som skal utføres?
 • Hvordan identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategier?
 • Hvordan oppdage avvik – og håndtere disse?

Målgruppe

Kurset retter seg spesielt mot prosjektledere, delprosjektledere, kontrollere og andre som ønsker å lære hvordan gjennomføre et godt og lønnsomt prosjekt.

Arbeidsform

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Programmet følges ikke kronologisk men tilpasses gruppens dynamikk og behov.

Teknas prosjektskole

Dette kurset inngår i Teknas prosjektskole som totalt består av 5 moduler som kan tas helt uavhengig av hverandre.

Teknas prosjektskole gir en grundig og helhetlig opplæring i prosjektfaget. Du velger selv om du vil delta på hele kursserien eller kun enkeltstående kurs i den rekkefølgen som passer deg og ditt arbeidsliv. Les mer om Prosjektskolen her

Avbestillingsregler

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

"Rutinert foreleser og veldig hyggelige folk, har hatt fine dager og lært masse, ikke minst om meg selv. På grunn av de praktiske eksemplene kommer jeg til å huske mye fra dette kurset."

"Veldig god kombinasjon av praktisk og teoretisk læring. Var flink til å ha et praktisk eksempel på det teoretiske."

Skriv ut

Dag 1

09.00 - 09.30

Registrering og lett servering

09.30 - 16.00

Fundament for en vellykket gjennomføring

 • Oppgaveforståelse
 • Forankring
 • Kjennetegn på et godt og lønnsomt prosjekt
 • Gevinstrealisering

Hvorfor er det viktig med en god fremdriftsplan

 • Beslutningsunderlag
 • Forutsigbarhet og effektivitet
 • Tidskritiske aktiviteter
 • Involvering og ansvarliggjøring

Hva kjennetegner et godt budsjett og godt system for økonomioppfølging?

 • Etablering
 • Rapportering
 • Prognosering
 • Endringshåndtering

Hva bør du vektlegge hos de som jobber i prosjektet?

 • Faglig kompetanse
 • Tilgjengelighet
 • Samarbeidstil
 • Effektivitet

Dag 2

09.00 - 16.00

Hvordan sørge for fremdrift og forutsigbarhet

 • Styringsunderlag
 • Ressursstyring
 • Eierskap og forpliktende samarbeid
 • Endringsberedskap

Hvordan håndtere avvik

 • Spilleregler
 • Åpen kommunikasjon
 • Tid, kost, kvalitet
 • Timing

Hvordan kommunisere slik at alle drar i samme retning

 • Styringsgruppe
 • Prosjektgruppen
 • Medspillere og motstandere
 • Bruk av e-post, møter og en-til-en-samtaler

Forhandlinger, når og hvordan

 • Hvordan skape vinn/vinn-situasjoner
 • Slik får du folk med deg
 • Nyttige metoder og verktøy
 • Hvordan øke din egen innflytelse

Lunsj begge dager fra 12.00 til 13.00

 • Sverre Gjestrum

  Bedriftspartner AS

  Foreleser, kursleder og bedriftsrådgiver

  Sverre er utdannet ingeniør og har en MBA i markedskommunikasjon fra NHH. Han er en oppdatert, kunnskapsrik og erfaren kursholder innen prosjekt- og ledelsesfag. Han eier og driver sitt eget foretak, Bedriftspartner hvor han i tillegg til foredrag og kursvirksomhet, også jobber med organisasjons- og lederutvikling på strategisk og operasjonelt nivå.

  Tidligere var han leder i Kongsberggruppen, der han var praktisk involvert i prosjekter over hele verden. Han startet sin karriere i marinen og har flere års fartstid fra undervannsbåt. Han er en dyktig pedagog med undervisningserfaring på bachelor og master nivå. Gjestrum kommuniserer lett på tvers av bransjer, organisasjonsnivåer og landegrenser.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: