4. nov.
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bli med på dette digitale heldagskurset og lær om prosjektering, planlegging og gjennomføring av glidestøp.

Meld meg på

Kurset gir veiledning for prosjektering av glidestøpte konstruksjoner, samt planlegging og gjennomføring av glidestøp, inklusiv oppbygging av glideformen, materialvalg og kontroll. Det blir gjennomgått hvilke feil og skader som kan oppstå, samt hvordan slike feil kan unngås ved riktige valg og kombinasjoner av formoppbygging, betongmateriale, drift av glideform og kontrolltiltak.

Kurset inneholder den seneste teknologiutviklingen og produksjonsteknikken. Det vil også bli satt søkelys på HMS og de spesielle arbeidsforhold som en glidestøp innebærer.

Kurset tar utgangspunkt i Norsk Betongforenings publikasjon nr.25: «Veiledning for prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling» som kom ut i 2017.
Publikasjonen kan kjøpes her

Kurset passer både for byggherre, prosjekterende, utførende og betongleverandør.

Deltagere vil motta et diplom for gjennomført kurs.

Skriv ut

Torsdag 4. november

09:00-09:15 Introduksjon
Kort om Publikasjon NB25

09:15-09:30 HMS

09:30-10:00 Kvalifikasjoner

10:00 – 11:00 Prosjektering
- typiske konstruksjoner
- geometrisk utforming
- armering
- betong
- utsparing og innstøpningsgods

11:15-11.45 Glideform
- glideform og panel
- glidemetode
- arbeidsdekk
- endre geometri

11:45-12:15 Pause

12:15-13:00 Betong
- Prekvalifisering av betong
- Forberedelser og prøving
- Fersk egenskaper
- Avbinding

13:15-14:00 Planlegging
- Glidekurve
- Organisering
- Rigg plan
- Glideliste og tegninger
- Kollisjonskontroll

14:15-15:00 Gjennomføring av glidestøp
- Start glidestøp
- Beskyttelse mot vær
- Nivåkontroll
- Ustøping av betong
- Armerinsarbeid
- Utsparing
- Herdefront
- Løfteriss og groing
- Sjekklister

15:15-15:45 Temporær stopp og avslutning
- Kort og temporær stopp
- Stopp med friløfting
- Stopp uten friløfting
- oppfølging

15:45-16:00 Avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Sviktende grunnforhold

20. okt.
kl. 09:00–16:00