18. jan.
kl. 09.00–16.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bli med på dette digitale heldagskurset og lær om prosjektering, planlegging og gjennomføring av glidestøp.

Meld meg på

Kurset gir veiledning for prosjektering av glidestøpte konstruksjoner, samt planlegging og gjennomføring av glidestøp, inklusiv oppbygging av glideformen, materialvalg og kontroll. Det blir gjennomgått hvilke feil og skader som kan oppstå, samt hvordan slike feil kan unngås ved riktige valg og kombinasjoner av formoppbygging, betongmateriale, drift av glideform og kontrolltiltak.

Kurset inneholder den seneste teknologiutviklingen og produksjonsteknikken. Det vil også bli satt søkelys på HMS og de spesielle arbeidsforhold som en glidestøp innebærer.

Kurset tar utgangspunkt i Norsk Betongforenings publikasjon nr.25: «Veiledning for prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling» som kom ut i 2017.
Publikasjonen kan kjøpes her

Kurset passer både for byggherre, prosjekterende, utførende og betongleverandør.

Deltagere vil motta et diplom for gjennomført kurs.

Skriv ut

Tirsdag 18. januar

09:00-09:15 Introduksjon
Kort om Publikasjon NB25
Kjell Tore Fosså, Aker Solutions

09:15-09:30 HMS
Kathrine haldorsen, Aker Solutions

09:30-10:00 Kvalifikasjoner
Kjell Tore Fosså, Aker Solutions

10:00 – 11:00 Prosjektering
- typiske konstruksjoner
- geometrisk utforming
- armering
- betong
- utsparing og innstøpningsgods
Nils Smeland, Aker Solutions

11:15-11.45 Glideform
- glideform og panel
- glidemetode
- arbeidsdekk
- endre geometri
Ingve Fuglestad, Aker Solutions

11:45-12:15 Pause

12:15-13:00 Betong
- Prekvalifisering av betong
- Forberedelser og prøving
- Fersk egenskaper
- Avbinding
Kjell Tore Fosså, Aker Solutions

13:15-14:00 Planlegging
- Glidekurve
- Organisering
- Rigg plan
- Glideliste og tegninger
- Kollisjonskontroll
Roger Lima, Aker Solutions

14:15-15:00 Gjennomføring av glidestøp
- Start glidestøp
- Beskyttelse mot vær
- Nivåkontroll
- Ustøping av betong
- Armerinsarbeid
- Utsparing
- Herdefront
- Løfteriss og groing
- Sjekklister
Roger Lima og Kjell Tore Fosså, Aker Solutions

15:15-15:45 Temporær stopp og avslutning
- Kort og temporær stopp
- Stopp med friløfting
- Stopp uten friløfting
- oppfølging
Roger Lima, Aker Solutions

15:45-16:00 Avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

BIM for anlegg – med fokus på VA

27. jan.
kl. 09.30–16.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

Miljøriktige materialvalg

10. feb.
kl. 09.00–16.00
Oslo sentrum, OSLO