Tekna, NITO og RIF inviterer til kurs der vi gir deg en status for forskningsprosjektene som gjennomføres i regi av Fire Research and Innovation Centre (FRIC). Det blir også gitt presentasjoner av nye standarder/veiledninger som er utviklet eller er under utvikling, og som kan benyttes ved brannteknisk prosjektering.

Meld meg på

Videre vil vi settefokus på samarbeid og kommunikasjon i byggesaker. Overgangen mellom prosjektering og utførelse skaper utfordringer. Det er ofte ønske om å gjøre endringer i byggefasen som avviker fra det som er prosjektert.

Det oppstår flere problemstillinger knyttet til dokumentasjon av produkter som skal oppfylle de ytelsene som er prosjektert. Her er det viktig med god kommunikasjon og godt samarbeid mellom aktørene.

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om: - Nye prosjekteringsverktøy - Aktuelle standarder - Samarbeid og kommunikasjon for et vellykket byggeprosjekt

Målgrupper

  • Rådgivende ingeniører

  • Arkitekter

  • Entreprenører

  • Lokale myndigheter/ansvarlig søker

Skriv ut

Onsdag 12 janaur

10:00 - 10:05

Velkommen - praktisk informasjon

Geir Drangsholt, TekØk AS

10:05 - 10:50

Status for Fire Research and Innovation Centre

Anne Steen Hansen, FRIC

10:50 - 11:00

Kaffe/te/mobil

11:00 - 11:50

Erfaringer fra byggeprosjekt – oppgavebeskrivelse, ansvar og samordning

Odd Morten Hansen, Trondheim kommune

11:50 - 12:50

Lunsj

12:50 - 13:30

Brannredningsarealer og tilrettelegging for brannvesenets innsats

Ann-Therese Strønen, A/STAB

13:30 - 13:40

Kaffe/te/mobil

13:40 - 14:15

Veileder tilrettelegging for brannvesenets innsats

14:15 - 15:30

Brann i garasjeanlegg

Geir Drangsholt, TekØk AS

15:30 - 15:40

Kaffe/te/mobil

15:40 - 16:30

Brannventilasjon – bypass, gjennomføringer etc.

Finn Drangsholdt, VVS Isocare

Slutt

Torsdag 13 januar

08:30 - 09:20

Ny norsk standard: Brannsikkerhet - Kontroll av produksjonsunderlag og utførelse

Trond Rosten Sedeniussen, PROVENO

09:20 - 10:30

Kaffe/te/mobil

09:30 - 10:00

Utførelse av branntegninger - ny standard?

10:00 - 10:50

Overgang fra prosjektering til utførelse

Valg av produkter i forhold til oppfyllelse av ytelse. Endringer i byggefasen i forhold til prosjektert.

Geir Drangsholt, TekØk AS

10:50 - 11:00

Kaffe/te/mobil

11:00 - 11:30

Branntrygg

Representant fra SINTEF

11:30 - 12:00

Ny NS 3912:2020 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

Metode for planlegging og verifikasjon

Kristian Hox, Cowi

12:00 - 13:00

Oppsummering - lunsj

Geir Drangsholt, TekØk AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert