12. jan. 2022
kl. 09:00–16:30

Tekna, NITO og RIF inviterer til et dagskurs der vi gir deg en status for forskningsprosjektene som gjennomføres i regi av Fire Research and Innovation Centre (FRIC). Det blir også gitt presentasjoner av nye standarder/veiledninger som er utviklet eller er under utvikling, og som kan benyttes ved brannteknisk prosjektering.

Meld meg på

Beskrivelse

Videre vil vi settefokus på samarbeid og kommunikasjon i byggesaker. Overgangen mellom prosjektering og utførelse skaper utfordringer. Det er ofte ønske om å gjøre endringer i byggefasen som avviker fra det som er prosjektert.

Det oppstår flere problemstillinger knyttet til dokumentasjon av produkter som skal oppfylle de ytelsene som er prosjektert. Her er det viktig med god kommunikasjon og godt samarbeid mellom aktørene.

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om: - Nye prosjekteringsverktøy - Samarbeid og kommunikasjon for et vellykket byggeprosjekt

Målgrupper

  • Rådgivende ingeniører

  • Arkitekter

  • Entreprenører

  • Lokale myndigheter/ansvarlig søker

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30