30. sep.
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Tekna, NITO og RIF inviterer til et dagskurs der vi setter fokus på prosjektering av brannsikre bygg.

Meld meg på

Vi gir deg en status for forskningsprosjektene som gjennomføres i regi av Fire Research and Innovation Centre (FRIC). Det blir dessuten gitt presentasjoner av nye verktøy som er utviklet eller er under utvikling, og som kan benyttes ved brannteknisk prosjektering.

Samarbeid og kommunikasjon i byggesaker er sentralt og overgangen mellom prosjektering og utførelse skaper utfordringer. Det er ofte ønske om å gjøre endringer i byggefasen som avviker fra det som er prosjektert. Det oppstår mange problemstillinger knyttet til dokumentasjon av produkter som skal oppfylle de ytelsene som er prosjektert. Her er det viktig med god kommunikasjon og godt samarbeid mellom aktørene.

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om:

  • Nye prosjekteringsverktøy
  • Samarbeid og kommunikasjon for et vellykket byggeprosjekt

Målgruppe

  • rådgivende ingeniører
  • arkitekter
  • entreprenører
  • lokale myndigheter/ansvarlig søker

Ny veileder om tilrettelegging for brannvesenets innsats

Finn frem:

Ditt eget kontor
Skriv ut

09:00 - 09:05

Velkommen - praktisk informasjon

Tor B Mosland, Tekna

09:05 - 09:50

Status for Fire Research and Innovation Centre

Anne Steen Hansen, FRIC

09:50 - 10:00

Kaffe/te/mobil

10:00 - 10:50

Ny NS 3912:2020 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger— Metode for planlegging og verifikasjon

Kristian Hox, Cowi

10:50 - 11:00

Kaffe/te/mobil

11:00 - 11:50

Brannredningsarealer og tilrettelegging for brannvesenets innsats

Rep fra RIF

11:50 - 12:00

Lunsj

13:00 - 13:50

Ny norsk standard om kontroll av utførelse under utarbeidelse

Jarl Tonning, leder for SN/K 384

13:50 - 14:00

Kaffe/te/mobil

14:00 - 14:50

Overgang fra prosjektering til utførelse

Valg av produkter i forhold til oppfyllelse av ytelse. Endringer i byggefasen i forhold til prosjektert.

Geir Drangsholt, TekØk AS

14:50 - 15:00

Kaffe/te/mobil

15:00 - 15:50

Erfaringer fra byggeprosjekt – oppgavebeskrivelse, ansvar og samordning

Odd Morten Hansen, Trondheim kommune

15:50 - 16:00

Avslutning/oppsummering/spørsmål

Tor B Mosland, Tekna

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30