Fokus på prosessikkerhet

Har din arbeidsgiver høy fokus på barriere- og risikostyring? Hva med læring av små og store hendelser? 

Konferansen vil fokusere på robust prosessdesign, prinsipper for inherent safety og preventive tekniske barrierer.

Prosess-sikkerhet og systemer som reduserer risikoen for at unormale driftsforhold utvikler seg til situasjoner og hendelser som setter menneskeliv, miljø og anlegg i fare.

Tekna utvikler programmet ved samarbeid med sentrale operatører og kontraktører på Norsk Sokkel som holder stø kurs og fokus på kvalitet.

Dersom myndighetene skulle stramme til restriksjonen iht COVID 19
vil Tekna se på en digital gjennomføring.

Program 2020

Tekna og programkomiteen utvikler nå det faglige pogrammet basert på inkomne forslag samt inviterte innledere.

Konferansen er den beste faglige konferansen innen prosessikkerhet i Norge og her vil du høre hvordan selskapene kontinuerlig jobber med fokus på sikkerthet. 

Flere temater vil gå i dybden innen prosessikkerhet på offshore, subsea og onshore anlegg.

Konferansens mål og er å bidra til læring og forståelese av prosessene, viktighet av riktig desing og forutsigbar og sikker drift, slik at nye hendelser unngås.

Vi vil også trekke inn temaer som har grensesnitt med prosessikkerhet, som piping og instrumentering.

Programmet publiseres priomo mai  2020

 

Hvem deltar?

Konferansen er tilrettelagt både for de som har dyp kjennskap til prosesssikkerhet, men også for de som jobber med anleggsintegritet og i prosjekter. 

Den vil også være nyttig for ander disipliner som instrumentering og piping, for bedre å kunne forstå hele risikobildet i prosess - verdikjeden.

Vi håper å se deg i Stavanger i september.