10.–11. juni

Konferansens format og fokus

Konferansen fokuserer på prosess-sikkerhet og systemer som reduserer risikoen for at unormale driftsforhold utvikler seg til situasjoner og hendelser som setter menneskeliv, miljø og anlegg i fare.

Vi har med oss sentrale operatører og kontraktører på Norsk Sokkel i programkomiteen som holder stø kurs og fokus på kvalitet.

Program 2020

Tekna og programkomiteen utvikler nå det faglige pogrammet basert på inkomne forslag samt håndplukkede innledere.

Vi er overbevist om at konferansen er den beste faglige konferansen innen prosessikkerhet i Norge.

Det blir fokus på temaer som går i dybden innen prosessikkerhet på offshore, subsea og onshore anlegg.

Konferansens mål og er å bidra til læring og forståelese av prosessene for forutsigbar og sikker drift, slik at nye hendelser unngås.

Vi vil også trekke inn temaer som har grensesnitt med prosessikkerhet, nemlig piping og instrumentering.

Programmet publiseres priomo mars.

 

Målgruppe

Konferansen er tilrettelagt både for de som har dyp kjennskap til prosesssikkerhet, men også for de som jobber med anleggsintegritet og i prosjekter, tett på prosessene som instrumentering og piping, for bedre å kunne forstå hele bildet.