Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Konferansens format og fokus

Konferansen fokuserer på prosess-sikkerhet og systemer som reduserer risikoen for at unormale driftsforhold utvikler seg til situasjoner og hendelser som setter menneskeliv, miljø og anlegg i fare.

Vi har med oss sentrale operatører og kontraktører på Norsk Sokkel i programkomiteen som holder stø kurs og fokus på kvalitet.

Programmet 2018

Tekna og programkomiteen vil i planlegging av programmet utfordre operatørene spesielt om utfordringer og hendelser under driften av et anlegg og under vedlikehold. 


Hvordan kan næringen lære å forstå prosesser og forutsigbar drift samt unngå at samme hendelse oppstår igjen.

Målgruppe

Konferansen er tilrettelagt både for de som har dyp kjennskap til prosess sikkerhet, men også for de som ønsker å få et overblikk. 

Målgruppen er alle som jobber med prosess sikkerhet i olje og gassindustrien, for eksempel de som jobber med anleggsintegritet og de som jobber i prosjekter