Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Konferansens format og fokus

Konferansen fokuserer på prosess-sikkerhet og systemer som reduserer risikoen for at unormale driftsforhold utvikler seg til situasjoner og hendelser som setter menneskeliv, miljø og anlegg i fare.

Vi har med oss sentrale operatører og kontraktører på Norsk Sokkel i programkomiteen som holder stø kurs og fokus på kvalitet.

Call for Abstract

Konferansen har gått i Tekna regi i mange, mange år og er markedets beste på tema. Vi ønsker foredragsholdere som sitter på teknologiutvikling, design og de som til daglig sitter i drift.

Tekna og programkomiteen inviterer DEG eller en kollega til å bli med og utvikle markedets beste konferanse på prosess sikkerhet.

Vi søker spesielt etter operatører som kan fortelle om utfordringer og hendelser under drift og vedlikehold. Hvordan kan bransjen lære og unngå at samme hendelse oppstår igjen?

Send inn forslag til foredrag som går i dybden innen prosess-sikkerhet.

Frist for innsending av Abstract er 30. september

 

Målgruppe

Dersom du er opptatt av å lære mer om hvordan forutsigbar drift hindrer hendelser er dette konferansen for deg.

Konferansen er tilrettelagt både for de som har dyp kjennskap til prosess sikkerhet, men også for de som ønsker å få et overblikk.  Målgruppen er alle som jobber med prosess sikkerhet i olje og gassindustrien, for eksempel de som jobber med anleggsintegritet og de som jobber i prosjekter.

Konferansen samler rundt 100 deltakere