Potensialet med bruk av spennarmering i bygg er lite utnyttet. Ønsker du å lære mer om spennarmering, som i mange tilfeller er nøkkelen til å kunne gi bedre, rimeligere og ikke minst mer bærekraftige betongkonstruksjoner? Meld deg på kurset i dag!

Meld meg på

Formålet med dette kurset er å senke terskelen for å vurdere spennarmering i aktuelle prosjekter, legge til rette for at spennarmering benyttes der det er hensiktsmessig og vise eksempler på hvordan spennarmering gir rimeligere og bedre bygg. Kurset vil fokusere på teorigrunnlaget for prosjektering og kombinere dette med praktiske eksempler på spennarmerte bygg.

Kurset arrangeres av Norsk Betongforening i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

 • Dag 1 vil være viet regelverk, generelle forutsetninger, analyse og dimensjonering
 • Dag 2 vil fokusere på praktisk prosjektering og gode løsninger

  Målgruppe

  Kurset henvender seg i første rekke til rådgivende ingeniører, produsenter og andre som prosjekterer bygg, da det vil være en fordel med kunnskap og erfaring med prosjektering av slakkarmerte betongkonstruksjoner. Det vil også kunne være nyttig for andre som vil videreutvikle sin teoretiske kompetanse, bli bedre kjent med aktuelle prosjekteringsstandarder og oppnå større trygghet ved dimensjonering av spennarmerte konstruksjoner

  Student?
  Studentmedlemmer i Norsk Betongforening/YBN eller URIF får kurset rimeligere og betaler kun for dagpakke på hotellet.
  Meld deg inn idag!

  Praktisk informasjon

  Velkommen til kurs på Scandic Lillestrøm!

  Endringer i programmet kan forekomme

  NB! Deltakere må selv bestille hotell. Bestillingskode er BTEK070323. Scandic Lillestrøm.

  Avmeldingsregler

  • Avmelding før 1.februar er avgiftsfritt.
  • Avmelding etter 1.februar belastes med kr. 1500
  • Ved avmelding etter 20.februar må hele kursprisen betales.

  Eventuell avlysning av kurset grunnet få deltakere vil skje før 1.februar.

  Foto: CCL Engineering

 • Skriv ut

  DAG 1 tirsdag 7. mars

  10.00-10.10 - 1 - Åpning

  Velkommen, kursets ramme og innhold

  10.10-10.45 - 2 - Innledning

  Generelt om spennarmeringens fortrinn
  Prinsipielle forskjeller mellom slakkarmerte og spennarmerte konstruksjoner
  Føroppspent og etteroppspent spennarmering, uinjisert/injisert
  Miljøgevinst ved bruk av spennarmering (materialeffektivitet mv)

  10.45-11.15 - 3 - Forankringer, faste og bevegelige skjøtekoblinger

  Kristoffer Kalland, Dywidag-Norge

  Systemer/leverandører
  Noen viktige begreper
  Utførelse
  Økonomi

  11.15-11.30 - PAUSE

  11.30-12.15 - 4 - Analyse av spennarmerte konstruksjoner

  Jan Arve Øverli, NTNU

  Direkte virkninger og tvangskrefter
  Spennarmering som last i analysen eller som motstand («kapasitet») i dimensjoneringen
  Spennkrefter i dimensjonerende lastkombinasjoner; lastfaktorer
  Umiddelbare spennkrafttap; elastisk stukning, friksjon og låsetap

  12.15 - 13.15 LUNSJ

  13.15-14.45 - 5 - Kontroll i bruks- og bruddgrensetilstand

  Terje Kanstad, NTNU

  ULS-krav for spennarmerte konstruksjoner (tillatt spenning, materialfaktor mm)
  Moment og aksialkraft
  Skjær og gjennomlokning
  SLS-krav for spennarmerte konstruksjoner
  Nedbøyninger
  Rissvidder/trykkavlastning
  Tidsavhengige spennkrafttap; kryp, svinn og relaksasjon
  Beregningsmetodikk for lokale kontroller

  14.45-15.00 - PAUSE

  15.00-15.45 - 6 - Programvare

  Fredrik Andresen, Buiding point Scandinavia
  Modellering av spennarmering/spennkrefter i analyser
  Tilpasning av program til norsk regelverk
  Praktiske eksempler

  15.45-16.00 - PAUSE

  16.00-16.30 - 7 - Verifikasjon av resultater; håndregning

  Terje Kanstad, NTNU

  Beregninger med utgangspunkt i praktisk eksempler

  16.30-17.00 - 8 - Hva skal produksjonsunderlaget inneholde
  (kobling mot utførende)

  Kontrollklasse (PKK3, UKK3 osv)
  Spennlister
  Min. oppnådd fasthet ved oppspenning
  NB14 kap 5.
  Eksempel på dimensjoneringsgrunnlag

  17.00 - SLUTT FOR DAGEN

  DAG 2: onsdag 8. mars

  08.30-09.15 - 9- Etteroppspente uinjiserte betongdekker beregningseksempel

  Prinsipper - fordeler
  Konstruktiv utforming
  Stabilitet kontra bevegelsesmuligheter
  Beregningsanvisning
  Spennkraft, tap av spennkraft- Eksempel
  Bruksgrensetilstanden
  Nedbøyningsberegning- Eksempel
  Bruddgrensetilstanden
  Detaljregler for armering
  Spaltestrekkrefter, armering
  Presentasjon av resultater; utvalg, form (konturplott, diagrammer, tabeller)

  09.15-09.30 -PAUSE

  09.30-10.15 - 10-Praktisk eksempel- Gjennomgang av prosjektering av dekkeløsning

  Prosjekteringseksempel fra konkret bygg- sånn gjorde vi det steg for steg

  10.15-10.30 - PAUSE

  10.30-11.15 - 11-Praktisk eksempel 2- Etterspente dekker- Entreprenørens rolle

  Bernt Kristiansen, AF Gruppen

  Eksempler fra gjennomførte prosjekter
  Valg av løsning- når er etterspente dekker aktuelt og hvorfor?
  Viktige prinsipper for prosjekterende
  Prisvurderinger
  Materialeffektivitet = miljøgevinst
  Utførelse

  11.15-11.30 -PAUSE

  11.30-12.30 - 13- Andre konstruksjoner/konstruksjonsdeler- eksempel

  Industrigulv inkl konkrete eksempler på løsninger
  Peleunderstøttede plater
  Løsninger i kombinasjon med fiber
  Silo

  12.30 LUNSJ/ SLUTT FOR DAGEN

  • Fredrik Andresen

   EDR & Medeso AS

  • Kristoffer Kalland

   Dywidag Norge AS

  • Terje Kanstad

   professor

   NTNU Fakultet for Ingeniørvitenskap

  • Bernt Kristiansen

   sivilingeniør

   AF Gruppen Norge AS AF Anlegg

  • Jan Arve Øverli

   Professor

   NTNU Inst for konstruksjonsteknikk

  Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

  Bygg, anlegg og eiendom

  NFF Jubileumskonferanse

  9. feb.
  kl. 12.00–16.00

  Bygg, anlegg og eiendom

  Åpent faglig møte Trondheim: Ekskursjon til Nydalsbrua

  9. feb.
  kl. 16.00–19.00
  Trondheim, TRONDHEIM

  Bygg, anlegg og eiendom

  P1 - Kurs i tilslagskontroll

  13.–16. feb.