28. feb.
kl. 17:00–20:00

Kurset gir en forståelse av forskjellige typer møter og hvordan de ledes. Mesteparten av kurset er praktisk trening på forskjellige former for møteledelse.

Meld meg på

Beskrivelse

Målet med kurset er at deltakerne skal:

 • Få en forståelse av forskjellige typer møter og hvordan de ledes.
 • Kunne bruke seg selv, dagsordenen og forretningsordenen aktivt.
 • Ta hensyn til møtets type, deltakerne, møters formål og hensikt
 • Kjenne til innleggstyper og deres prioritet
 • Ha praktisk trening i å lede møter.

Innhold

En del stoff er generelt og gjelder de fleste former for møteledelse. Vi går også gjennom de mest aktuelle formene for møter. Temaer i kurset tilpasses forøvrig deltakerne og deres behov. Typiske temaer er:

 • Møtet – Hva er det?
 • Formalitet – ikke formalitet under møter.
 • Møtelederens roller og hvordan de praktiseres.
 • Tilpasning av møteledelsen til møtets type og deltakerne.
 • Møters formål og hensikt
 • Møtets verdier – Møteetikk
 • Innleggstyper – Innleggenes prioritet
 • Dagsorden
 • Forretningsorden/Møteregler
 • Forslag – Avstemming
 • Vedtak – Valg
 • Protokoll
 • Råd for bedre møter
 • Kommunikasjon i møter

Undervisningsform

Korte foredrag:

 • Teorien er i hovedsak knyttet til temaene og forklaringer til øvelsene.
 • Praktisering av møteledelse i grupper og plenum: De forskjellige formene for møteledelse praktiseres samtidig som deltakerne diskuterer viktige temaer innefor møteledelse. Deltakerne praktiserer også møteledelse når de deler erfaringer og tanker. På denne måten får deltakerne ikke bare teorien for møteledelse, men også praktisert denne i løpet av kurset.
 • Egen refleksjon: Deltakerne må selv velge ut hva som kan brukes i egne møter. Dette ut fra egne og andres erfaringer fra tidligere og på kurset, egne refleksjoner, diskusjonene på kurset og kursledernes forelesninger og andre innspill. Vår hensikt er ikke å si hvordan alt skal være. Vi setter opp muligheter, som deltakerne så får prøve ut i kurset og vurdere ut fra egne erfaringer. De må selv velge hva de kan praktisere i framtidige møter og hvordan.

Kursmateriell

Utdelte notater og oppgaver. Det vil dekke det som gjennomgås på kurset, eventuelt med noe utdypende stoff. Undervisningsmåter Kurset består av foredrag, øvelser, egen refleksjon og samtaler i grupper og i plenum. Vi bruker eksempler fra det daglige liv og arbeidsplassen. Deltakerne gjør bruk av egne og de andres erfaringer.

Kursledere
Leif-Runar Forsth, Dr.ing. og lederfilosof
Bodil Nordvik, daglig leder i IPO AS, www.ipo.no

Finn frem:

Klubben 9. etasje