31. mai
kl. 09.00–16.15

Å sitte som ansattvalgt i et selskapsstyre er en spennende oppgave som byr på både ansvar, utfordringer og muligheter til blant annet påvirkning og medbestemmelse. På dette kurset får du økt din trygghet i rollen.

Meld meg på

Del 1

I første del av kurset legges det opp til en praktisk gjennomgang av de juridiske sidene ved styrets oppgaver og ansvar.

Del 2

I andre del vil praktiske problemstillinger fra arbeid i styret diskuteres. Her belyses også din mulighet til å bidra med naturvitenskapelig kompetanse rundt klimabevissthet i styret.

Læringsform

For best læringsutbytte, veksler kurset mellom teori, cases og diskusjonsoppgaver.

Program

Dagen starter med registrering og litt matservering 08.45. Det faglig programmet begynner 09.00 og varer til 16.15. Da går de som er påmeldt middagen rett til denne.

Kursledere

Arve Vaale-Hallberg, advokat, Tekna

Kjersti Borgen, advokat, Wikborg Rein & Co Advokatfirma

Anne Cathrine Strande Straube, rådgiver, Tekna

Hvem kan delta på kurset?

Kurset er et tilbud for deg som sitter i et bedriftsstyre i privat sektor, men er også nyttig for deg som vurderer å ta på deg et slikt verv. Det er mest aktuelt for privat sektor, men er også åpent for deltakere fra offentlig sektor. Tekna ønsker å bidra til at du får kunnskap om hva et styreverv innebærer og hvilke muligheter vervet kan gi.

Å være ansattvalgt styremedlem ikke er det samme som å være tillitsvalgt, men det er ikke uvanlig at tidligere tillitsvalgte velges inn i bedriftsstyret. Tekna anbefaler ikke at samme person har dobbeltrolle både som styremedlem og tillitsvalgt samtidig og går nærmere inn på dette under kurset.

Skriv ut

Tirsdag 31. mai 2022

08.45

Registrering og en matbit før kursstart

09.00

Kurset starter – introduksjon

09.20

Utvalgte juridiske problemstillinger knyttet til styrearbeid

11.30

Lunsj

12.30

Kompetanse om bærekraft i styrer

13.15

Pause

13.30

Taushetsplikt og lojalitetsplikt

14.15

Pause

14.30

Caser og diskusjon

15.45

Aktuelle temaer i styrerommet

16.15

Middag

 • Arve Vaale-Hallberg

  advokat, juridisk kontor

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Arve Vaale-Hallberg har jobbet i Tekna siden 1998, som advokatfullmektig/advokat siden 2000. Han jobber ved Teknas juridiske kontor og har der fagansvaret for medlemsbistanden knyttet til spørsmål om styrearbeid/representasjon.

 • Kjersti Borgen

  advokat

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Kjersti Borgen var ansatt i Seksjon for arbeidsliv og juss i Tekna fra 2015 til 2017. Hun har arbeidsrett og selskapsrett som sine spesialområder, og en særlig interesse for ansatterepresentasjon i styrene.

 • Anne Cathrine Strande Straube

  rådgiver, klima og bærekraft

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Anne Cathrine er utdannet biolog med mastergrad innen bærekraft og bevaringsbiologi fra NTNU. Hun har jobbet som lektor i realfag i 7 år. Hun har også jobbet flere år som foredragsholder i BRO Aschehoug, og også veiledet og sensurert studenter i PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning). Nå jobber hun som rådgiver for klima og bærekraft i Tekna og som styresekretær for fagnettverket Tekna Klima.