23. nov.
kl. 09:00–16:15

Å sitte som ansattvalgt i et selskapsstyre er en spennende oppgave som byr på både ansvar, utfordringer og muligheter til blant annet påvirkning og medbestemmelse. På dette kurset får du økt din trygghet i rollen.

Meld meg på

Del 1

I første del av kurset legges det opp til en praktisk gjennomgang av de juridiske sidene ved styrets oppgaver og ansvar.

Del 2

I andre del vil praktiske problemstillinger fra arbeid i styret diskuteres. Her belyses også din mulighet til å bidra med naturvitenskapelig kompetanse rundt klimabevissthet i styret.

Læringsform

For best læringsutbytte, veksler kurset mellom teori, cases og diskusjonsoppgaver.

Program

Dagen starter med registrering og litt matservering 08.45. Det faglig programmet begynner 09.00 og varer til 16.15. Da går de som er påmeldt middagen rett til denne.

Kursledere

Arve Vaale-Hallberg, advokat, Tekna

Kjersti Borgen, advokat, Wikborg Rein & Co Advokatfirma

Anne Cathrine Strande Straube, rådgiver, Tekna

Hvem kan delta på kurset?

Dette kurset er for alle våre medlemmer, ikke bare tillitsvalgte. Flere og flere av våre medlemmer og tillitsvalgte blir ansattvalgt i bedriftenes styrer. Tekna ønsker å bidra slik at du som eksisterende eller potensiell ansattvalgt får kunnskap om hva et slikt verv innebærer og hvilke muligheter vervet kan gi. Kurset er spesielt utviklet for private bedrifter, men vi åpner også for deltakere fra statlig sektor.

Skriv ut

Tirsdag 23. november 2021

08:45

Registrering og en matbit før kursstart

09:00

Kurset starter – introduksjon

09:20

Utvalgte juridiske problemstillinger knyttet til styrearbeid

11:30

Lunsj

12:30

Kompetanse om bærekraft i styrer

13:15

Pause

13:30

Taushetsplikt og lojalitetsplikt

14:15

Pause

14:30

Caser og diskusjon

15:45

Aktuelle temaer i styrerommet

16:15

Middag

 • Arve Vaale-Hallberg

  advokat, juridisk kontor

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Arve Vaale-Hallberg har jobbet i Tekna siden 1998, som advokatfullmektig/advokat siden 2000. Han jobber ved Teknas juridiske kontor og har der fagansvaret for medlemsbistanden knyttet til spørsmål om styrearbeid/representasjon.

 • Kjersti Borgen

  advokat

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Kjersti Borgen var ansatt i Seksjon for arbeidsliv og juss i Tekna fra 2015 til 2017. Hun har arbeidsrett og selskapsrett som sine spesialområder, og en særlig interesse for ansatterepresentasjon i styrene.

 • Anne Cathrine Strande Straube

  rådgiver, klima og bærekraft

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Anne Cathrine har jobbet som lektor i realfag i 7 år, både på ungdomsskole og flere år på Teknologilinja på Kuben vgs. Hun har vært koordinator for team og engasjert leder av klasserommet. Hun har også jobbet flere år som foredragsholder i BRO Aschehoug, og også veiledet og sensurert studenter i PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning). Nå jobber hun som rådgiver for klima og bærekraft i Tekna og som sekretær for fagnettverket Tekna Klima.