15. nov.
kl. 12:00–15:30
VIDEO
Arrangementet er avlyst

Dette fagtreffet tar for seg hvordan man tenker seg bruk av Norges vannkraftressurser i framtiden som kilde til nye energibærere og hvilke betenkeligheter dette har sett fra et miljø og bærekraft perspektiv.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Norges vannressurser som er regulert til kraftproduksjon er i all hovedsak forbundet sammen i et felles kraftnett med Europa. Det betyr at vannkraftstrømmen vi bruker er sammensatt av både gjenvinnbare og fossile energikilder.

"Power to X" er et konsept der man søker å bruke overskuddskraft, det som allerede er produsert men som ingen bruker, til å produsere energibærere eller produkter som krever el-energi å produsere. Det kan være seg hydrogen, ammoniakk, batterilading mm. Akkurat nå er det hydrogen som er i vinden og i Norge er det flere selskaper som søker å bruke regulert kraft til hydrogenproduksjon. Men, er det bærekraftig?

Streaminglenke tilsendes påmeldte.

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

 

 

 

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Fremtidsmennesket

30. sep.
kl. 18:00–19:30

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse 2021

14. okt.
kl. 09:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Labdrift 2021