30. nov.–1. des.

En kort innføring i søknadsplikt og ansvar med hovedfokus på TEK 17. Kurset arrangeres i samarbeid med NITO og RIF, der NITO er teknisk arrangør.

Meld meg på

Beskrivelse

TEK 17 - forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Forskriften gir funksjonskrav, men i mange tilfeller er funksjonskravene også fortolket og gitt som ytelseskrav i forskriften.

Du finner hele forskriften på siden til Direktoratet for byggkvalitet.

Mer informasjon og påmelding finner du på siden til NITO

Finn frem:

Sentralt Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30